Sijoituksia pohjoismaiseen infrastruktuuriin

Sijoituksia parempaan infrastruktuuriin

Sijoituksia huomista varten

 Pitkäaikaisia sijoituksia julkiseen infrastruktuuriin ja vakaampaan yhteiskuntaan

Rakennamme vahvempaa yhteiskuntaa

Olemme pohjoismainen yritys, joka tekee pitkäaikaisia sijoituksia julkiseen infrastruktuuriin energia-, liikenne- ja tietoliikennesektorilla sekä sosiaaliseen infrastruktuuriin Pohjoismaissa. Käytettävissämme on yhteensä 450 miljoonaa euroa sijoituksiin KPA Pensionin, yhden AP-rahaston, Folksamin ja EIB:n kaltaisilta tunnetuilta instituutioilta. Infranode on pitkän aikavälin omistaja ja toimii mielellään julkisen sektorin kumppanina vähintään 25 vuoden ajanjaksolla, jonka tavoitteena on vakaa tuotto.

VUOTTA

Olemme sitoutuneet pitkäaikaiseen, vähintään 25 vuoden omistajuuteen

MILJARDIA

Infranodella on käytettävissään 10 miljardia Ruotsin kruunua infrastruktuurisijoituksia Pohjoismaissa

VUOTTA

Kaiken kaikkiaan meillä on 200 vuoden kokemus

Sijoitamme erityyppisiin julkisiin infrakohteisiin Pohjoismaissa

Sijoitustoimintamme tapahtuu niin kunnallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla.

1

Liikenne

Raideliikenne
Varikot
Lentoasemat
Satamat
Tiet
Sillat
Tunnelit
Sähköistäminen

2

Energia- ja yhdyskunta

Sähkön jakelu- ja siirtoverkot
Vesi, jätevesi- ja jätehuolto
Kaukolämpö ja -jäähdytys
Uusiutuva energia
Katuvalaistus

4

Digitaalinen infrastruktuuri

Kuituverkko
Tornit
Datakeskus

3

Julkinen infrastruktuuri

Terveydenhuolto
Koulutus
Vapaa-aika
Sosiaalihuolto
Kulttuurikiinteistöt
Pelastuspalvelut
Muut julkiset rakennukset

Vastuullinen omistajakumppani julkiselle sektorille

Omistajana joustava

Olemme jo tänä päivänä omistajakumppani pääosin julkisen sektorin omistamassa yhtiössä. Olemme kiinnostuneita kasvattamaan omistusosuuttamme 10:stä aina 100:aan prosenttiin saakka

Kestävä liiketoimintamalli

Luotettu pohjoismainen toimija, jonka liiketoimintamalli perustuu pitkälle aikavälille

Syvällinen asiantuntemus

Organisaatio, jolla on kattavaa asiantuntemusta ja joka vastaa kunnan tarpeisiin

Lisäarvoa yhteiskunnalle

Vapautamme piilevän arvon, jonka ansiosta voit jo tänään tehdä niitä sijoituksia, joita paikkakuntasi tarvitsee

Yhteisvastuullinen toimija

Paikalliset eläkerahastomme sijoittavat infrastruktuuriin pitkällä aikavälillä Infranoden välityksellä suojatakseen asiakkaittensa eläkkeet ja edistääkseen kestävämpää ja vahvempaa yhteiskuntaa.  EU tekee sijoituksia Infranodeen EIB:n kautta tukeakseen Pohjoismaita taloudellisesti sekä saavuttaakseen ensisijaisen tavoitteensa ihmisten elämäntilanteen parantamiseksi.

Vastuullista sijoittamista

Keskittymällä kestävyyteen ja pitkän aikavälin strategiamme tekee meistä vakaan ja turvallisen liikekumppanin infrastruktuurin kehittämiseksi ja hallinnoimiseksi vähintään 25 vuoden aikavälillä. Priorisoimalla kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä luomme pitkän aikavälin taloudellista arvoa julkiselle sektorille ja otamme vastuuta infrastruktuurin koko elinkaaresta rakennusvaiheen analyyseistä aina hallinnointivaiheen omistajuuteen, käyttöön ja ylläpitoon.

Infrastruktuuriasiantuntija, joka pystyy vastaamaan ainutlaatuisiin tarpeisiisi

Infranode on infrastruktuurialan asiantuntijatiimi, jolla on yli 200 vuoden kokemus sijoittamisesta, omistamisesta ja hallinnoimisesta infrastruktuurin koko sen elinkaaren ajan. Meillä on myös kattava kokemus pitkäaikaisesta yhteistyöstä niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa.

Luotettu omistajakumppani yhdelle Suomen suurimmista energiayhtiöistä yhdessä paikallisten kuntien kanssa

Loiste vastaa sähkönsiirrosta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla, toimittaa kaukolämpöä Kajaanin kaupungissa, myy sähköä asiakkaille Suomessa ja omistaa portfolion fossiilitonta sähköntuotantokapasiteettia

Lue lisää

Uutiset

OBH has acquired 2 schools

OBH has acquired 2 schools Omsorgsbolig Holding AS (“OBH”) has acquired 2 schools in Fredrikstad and in Moss….

Lue lisää...

Lauri Virkkunen Infranoden energiasijoitusten neuvonantajaksi

Lauri Virkkunen Infranoden energiasijoitusten neuvonantajaksi: ”Energiatoimialan murros avaa merkittäviä mahdollisuuksia” Virkkusella on pitkä kokemus suomalaisen energiasektorin johtotehtävistä. Aiemmin…

Lue lisää...

Infranode and Silo AI develop an AI solution to empower automated lead generation

Infranode, a Nordic long-term infrastructure investor, and Silo AI, the largest private AI lab in the Nordics, have…

Lue lisää...

Infranode on Tukholmassa toimivan kiinteistösijoitusyhtiön Areimin kumppani. Areimilla on viisitoista vuoden ja 80 miljardin kruunun kokemus sijoittamisesta kiinteistösektorille. Areim hallinnoi kolmea lisäarvoa lisäävää kiinteistörahastoa, joilla on hyvämaineisia paikallisia ja kansainvälisiä sijoittajia takana.

Areim on auktorisoitu rahastojenhoitaja Ruotsin lain alla vaihtoehtorahastojen hoitajista (Sw. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder) (”AIF Rahastonhoitaja”). Infranode on nimittänyt Areimin AIF Rahastonhoitajaksi rahastoille Infranode I ja Infranode II.