Infranode päättää toisen varainhankintakierroksen 1,9 miljardilla Ruotsin kruunulla ja täten sen hallinnoima pääoma saavuttaa 3,35 miljardin Ruotsin kruunua

Pohjoismaiden ensimmäinen yksityinen infrastruktuurisijoittaja, joka saa rahoitusta Euroopan strategisten investointien rahastolta (ESIR) Infranode on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa toisen varainhankitakierroksensa päättämisestä. Infranode I -sijoitusalusta kerää 1,9 miljardia Ruotsin kruunua, jotka sijoitetaan keskeisiin infrastruktuurikohteisiin Pohjoismaissa. Se nostaa tähän mennessä hankitun kokonaispääoman 3,35 miljardiin Ruotsin kruunuun. Sijoittajia ovat mm. Folksam, KPA Pension, Euroopan investointipankki (EIP) ja IMAS Foundation.…

Lue lisää