Sijoituksia sosiaaliseen infrastruktuuriin Norjassa

Omsorgsbolig Holding kostuu 41 hoivakodista, seitsemästä päiväkodista ja neljästä kuntoutuskeskuksesta Oslon alueella.
Näiden laitosten operaattoreina toimivat hyvämaineiset yksityiset hoivayhtiöt, jotka tarjoavat palveluita norjalaisten kuntien ja aluehallinnon toimeksiannosta.

Omsorgsbolig Holding omistetaan yhdessä DIF-rahaston kanssa, joka on johtava, itsenäinen infrastruktuurisijoittaja.