LähiTapiola sijoittaa Infranodeen – eläkevarat vähentämään kuntien korjausvelkaa

Infranode vahvistaa paikallisuuttaan Suomessa vastaanottamalla sijoituksen LähiTapiolalta ja avaamalla toimiston Helsinkiin 2017 kevään aikana

Infranode on pohjoismainen, Ruotsissa 2013 perustettu pääomasijoittaja, joka investoi pohjoismaiseen julkiseen infrastruktuuriin uudella tavalla, kuntien pitkäjänteisenä omistajakumppanina.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ovat päättäneet sijoittaa Infranode I-sijoitusalustaan, jonka olemassa olevia sijoittajia ovat IMAS Foundation, Folksam, KPA ja Euroopan Investointipankki (EIP).

LähiTapiolan mukaan tulo sijoittajaksi merkitsee Infranoden hallinnoiman pääoman kasvua 3,55 miljardiin Ruotsin kruunuun ja tuo Infranoden lähemmäksi sen 4 miljardin tavoitetta.

“Olemme ylpeitä ensimmäisestä suomalaisesta sijoittajastamme. Meille Suomen infrastruktuurisektori on avainmarkkina ja siksi LähiTapiolan mukaantulo sijoittajaksemme on meille tärkeä virstanpylväs. Infranode haluaa tulla paikalliseksi toimijaksi kaikissa Pohjoismaissa. Yhtiö haluaa tarjota sijoittajilleen parasta mahdollista paikallistuntemusta ja sen ehdoton tavoite on olla vastuullinen, pitkäaikainen kumppani julkiselle sektorille ja muille infrastruktuurin omistajille”, kertoo Infranoden perustajaosakas Christian Doglia.

Investointitarpeet julkiseen infrastruktuuriin Pohjoismaissa ovat mittavat. Seuraavan 10 vuoden aikana rahoitusta tarvitaan jopa 200 miljardia euroa. Suomessa infrastruktuuriomaisuuden korjausvelka on ROTI 2017 raportin mukaan arviolta 35-56 miljardia euroa.

“Suomessa Infranoden tavoitteena on tulla omistajakumppaniksi julkiselle infrastruktuuriomaisuudelle pienessä ja keskisuuressa kokoluokassa. Haluamme yhdistää institutionaalisten sijoittajien halun sijoittaa infrastruktuuriin, ja infrastruktuuria hallinnoivien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden tarpeen löytää ammattimainen ja pitkäaikainen omistajakumppani, jolla on pääomaa olemassa olevien investointitarpeiden rahoittamiseksi”, kertoo Aleksi Rajakaski, Infranoden Suomen maajohtaja.

Infranoden tavoitteena on kasvattaa sijoitusalustansa koko neljään miljardiin ruotsin kruunuun vuoden 2017 aikana. Infranode valmistelee parhaillaan myös Helsingin toimiston avausta, joka tapahtuu vielä tämän kevään aikana.

Tietoa sijoittajista

LähiTapiola on suomalainen keskinäinen vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiö sekä sijoitus- ja säästämispalveluiden tarjoaja, jonka hallinnoitavat varat ovat 9,7 miljardia euroa. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden lisäksi yhtiöryhmän muodostavat valtakunnalliset LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 20 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin 3 400. Omistaja-asiakkaita on lähes 1,6 miljoonaa.

Folksam on ruotsalainen vakuutus- ja eläkeyhtiö ja yksi Ruotsin suurimmista sijoittajista. Folksam hallinnoi noin 400 miljardin Ruotsin kruunun edestä varallisuutta.  KPA Pension on Folksamin sisaryhtiö ja Ruotsin paikallishallintosektorin johtava eläkeyhtiö.  KPA Pensionin toimialoja ovat eläkevakuutus, pääoman hallinta ja eläkehallinta.  Folksam omistaa 60 prosenttia KPA Pensionin osakkeista ja Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) omistaa loput 40 prosenttia osakkeista.

Euroopan investointipankki on Euroopan unionin jäsenmaiden omistama pitkäaikaislainoja myöntävä luottolaitos. Se tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta kestäviin investointeihin EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi.

IMAS Foundation on hollantilainen säätiö ja INGKA Foundationin sisarsäätiö. INGKA Foundation omistaa INGKA Groupin, joka on useimpien IKEA-myymälöiden omistaja ja toiminnanharjoittaja ympäri maailman.

Infranode lyhyesti
Infranode on pitkänaikainen pohjoismainen infrastruktuurisijoittaja, joka perustettiin vuonna 2013. Tavoitteenamme on tulla johtavaksi omistajakumppaniksi julkiselle sektorille ja yhteistyössä sen kanssa mahdollistaa Pohjoismaisen infrastruktuuriomaisuuden uudistaminen ja kehittäminen kestävästi ja vastuullisesti. Infranode on tunnetun Tukholmassa toimivan kiinteistösijoitus- ja neuvonantoyhtiön Areimin kumppani. Areimilla on 10 vuoden ja 50 miljardin Ruotsin kruunun kokemus sijoituksista kiinteistösektorille. Tällä hetkellä se hallinnoi kolmea kiinteistörahastoa, joiden sijoittajina ovat tunnetut paikalliset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat. Yhdessä Areim ja Infranode tarjoavat sijoituksia pohjoismaiseen ’real asset’-omaisuuteen, joka on nopeasti kasvava omaisuusluokka.

Tietoa Infranode I -sijoitusalustasta

 • Perustuu valikoituun määrään luotettavia pitkän aikavälin sijoittajia, jotka jakavat Infranoden vision
 • 25 vuoden sijoitusaika
 • Keskipisteessä kassavirrat ja matala liiketoimintariski
 • Fokuksena keskeinen pohjoismainen infrastruktuuriomaisuus kuten yhdyskuntatekniikka, energia, tietoliikenne, liikenne ja sosiaalinen infrastruktuuri
 • Pitkäaikaiseen omistukseen perustuva lähestymistapa vastakohtana yksityisiin pääomasijoituksiin perustuville infrastruktuurirahastoille, joilla on lyhyempi sijoitusaika
 • Tällä hetkellä hallinnoitu pääoma 3,55 mrd. Ruotsin kruunua ja tavoitteena 4 mrd. kruunua
 • Sijoittajina ovat LähiTapiola, Folksam, KPA Pension, Euroopan investointipankki ja IMAS Foundation.
 • Pienet ja keskisuuret sijoituskohteet fokuksessa
 • Kanssasijoitusohjelma mahdollistaa hallinnoidun pääoman monikertojen sijoittamisen
 • Läpinäkyvä ruotsalainen yhtiörakenne
 • Joustava sijoitustarjonta, joka keskittyy kumppanuussuhteiden luomiseen julkisen ja yksityisen sektorin kanssa

Lisätietoja

Aleksi Rajakaski, Suomen maajohtaja

aleksi.rajakaski(at)infranode.se
+358 40 511 54 73

+46 72 575 18 32

Christian Doglia, perustajaosakas
christian(at)Infranode.se

+46 73 320 74 87

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01