Sijoitukset

Social infra portfolio in Jyväskylä

 

Social infra portfolio in Jyväskylä

Infranode Social infra portfolio in Jyväskylä on kolmentoista sosiaali- ja terveydenhuoltokohteen kokonaisuus. Yhteiskunnan kriittisiä palveluita tarjoavat tilat koostuvat kahdesta terveyskeskuksesta, viidestä vammaisten hoitoyksiköstä, viidestä nuoriso- ja lastensuojeluyksiköstä sekä yhdestä vanhustenhoitoyksiköstä. Keski-Suomen Hyvinvointialueen operoimat tilat palvelevat julkista sektoria pitkäaikaisella kumppanuudella.

Infranode omistaa 100% Infranode Social infra portfolio in Jyväskylä. Yhtiö etsii aktiivisesti uusia sosiaalisen infrastruktuurin mahdollisuuksia tukeakseen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehittyviä tarpeita pitkällä aikavälillä.

E-WEB-Goal-03-1030x1030
E-WEB-Goal-11

Sijoituspäivä: Joulukuu 2022


Maa: Suomi


Sektori: Sosiaalinen infrastruktuuri