Luomme pitkäaikaista arvoa

Sijoitamme tärkeisiin infrastruktuureihin, jotka tukevat yhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa

Pohjoismaiden sillan rakentaja

Pohjoismaissa on olemassa merkittävä ja pitkäaikainen investointitarve infrastruktuuriin, joihin odotetaan tulevan kymmenen vuoden aikana sijoitettavan yli 600 miljardia euroa. Uskomme, että ratkaisu on antaa uskottavien paikallisten sijoittajien osallistua olemassa olevaan ja uuteen julkiseen infrastruktuuriin tehtäviin sijoituksiin pitkällä tähtäimellä yhteiskuntamme kannalta kannattavan ja kestävän yhteistyön kautta.

Vastuullista sijoittamista – ainutlaatuinen liiketoimintamallimme

Infrastruktuuri ei ole mikä sijoitus tahansa. Se on koko yhteiskuntamme ja sen jokaisen kansalaisen elämän perusta. Infranode on kehittänyt mallin infrastruktuurisijoituksille, joka takaa pitkäaikaisia yhteiskunnallisia parannuksia.

Vastuullista sijoittamista – ainutlaatuinen liiketoimintamallimme

Infrastruktuuri ei ole mikä sijoitus tahansa. Se on koko yhteiskuntamme ja sen jokaisen kansalaisen elämän perusta. Infranode on kehittänyt mallin infrastruktuurisijoituksille, joka takaa pitkäaikaisia yhteiskunnallisia parannuksia.

Joustava sijoittaja

Mahdollisuus hankkia 10–100 % osuus nykyisestä omaisuudesta tai sijoittaa uudisrakentamiseen

Kiinnostus ja valmius sijoittaa ylimääräistä pääomaa omistuksessamme oleviin kohteisiin

Yhteisomistus

Selväpiirteinen strategia, jonka puitteissa pyrimme julkisen tai muun yksityisen infrastruktuurin yhteisomistajaksi

Kokemus yhteisomistuksesta julkisen sektorin kanssa (omistamme mm. 33 % kunnallisesta energiayrityksestä Oslossa)

Pitkäjänteisyys

Pitkän aikavälin omistaja - 25 vuotta

Meillä ei ole minkäänlaisia kannustimia tai etuja, joiden takia luopuisimme omistuksesta

Vakaa sijoittaja

Sijoittaa KPA Pensionin (Ruotsin kuntien ja läänien työntekijöiden eläkerahoja), Ruotsin valtiollisen AP-rahaston, Folksamin sekä EIB:n “luotettavaa pääomaa”

Tavoitteena vakaa ja kohtuullinen osinkotuotto

Kokemus ja asiantuntemus

Meillä on operatiivista- ja yrityskauppakokemusta johtavista infrastruktuuritoimista, mistä voi olla lisäarvoa henkilöstölle ja muille omistajille

Kestävyys

Käytössämme on oma työkalu, jonka ansiosta kestävyys sisältyy luonnostaan mahdollisen sijoituskohteen arviointiin ja aktiivisen omistajuutemme ympäristöä, liiketoiminnan eettisyyttä ja yrityksen hallintaa koskevissa näkökohdissa  

Olemme avoimia sopimaan käyttömaksujen rajoituksista (esim. turvaamaan kohtuulliset sähköverkon tariffit)

Useamman PRI:n, SWESIF:in ja LTIIIA:n kaltaisen sijoitusten kestävyyden varmistamista edistävän järjestön jäsen. 

Yhdessä luomme arvoa

Infranode vapauttaa piilevää arvoa, resursseja ja tilaa investointimäärärahoissa, tuo mukanaan osaamista ja jakaa sekä riskit että arvon tuoton sektorin kanssa.

Julkinen sektori

Julkinen sektori

 • Kierrättää pääomia uusinvestointeihin

 • Mahdollistaa uusinvestointien aikaistamisen

 • Innovatiivisuus säilyy

 • Asiantunteva liikekumppani, jonka liiketoiminta perustuu elinkaariajatteluun

 • Mahdollista yhdistää infrastruktuurin ja asunnot

Kansalaiset

Kansalaiset

 • Toimivat infrastruktuuriratkaisut helpottavat arkea

 • Luo työllisyyttä

 • Edistää kestävämpää yhteiskuntaa

 • Hintansa arvoista infrastruktuuria

Yksityiset toimijat

Yksityiset toimijat

 • Vapauttaa pääomaa ydintoiminnoista

 • Uuden liiketoiminnan pääomakumppani

 • Ratkaisukeskeinen ja osaava liikekumppani

 • Kokemusta julkisen ja yksityisen rajapinnassa tapahtuvasta liiketoiminnasta

Sijoittajat

Sijoittajat

 • Vakaa pitkäaikainen tuotto - tulevaisuuden eläkkeiden turvaaminen

 • Pitkäaikaisten sitoumusten täyttäminen

 • Riskienhallintajärjestelyt

 • Mahdollisuus edistää kestävämpää ja vahvempaa yhteisöä

Kestävyys on osa ydinstrategiaamme

ESG-näkökohdat sijoitusvaiheessa

Täydellinen ja asiainmukainen läpinäkyvyys toteutuu erityisen due diligence -selvityksen avulla, jota seuraa ESG-näkökohtien yksilöiminen yleisessä sijoitustutkimuksessa ja parannustoimenpiteet pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmassa.

ESG-näkökohdat omistuksemme aikana

Olemme yrityksen hallituksessa enemmistö- tai vähemmistöosakkeenomistajina erittäin sitoutuneita, että ESG-näkökohtien toteuttaminen huomioitaisiin liiketoimintasuunnitelmassa yhteistyössä muiden omistajien ja johtavien päätöstentekijöiden kanssa, jotta voisimme jatkuvasti parantaa asianomaisen sijoituskohteen kestävyyttä.

ESG-yhteistyö

Infranode on useamman PRI:n, SWESIF:in ja LTIIIA:n kaltaisen sijoitusten kestävyyden varmistamista edistävän järjestön jäsen.

Olemme kehittäneet oman työkalun, jonka ansiosta kestävyys on luonnollinen osa mahdollisen tulevan sijoituskohteen kokonaisanalyysiämme. Lähtökohtamme on yksinkertainen ja selkeä; emme voi erottaa kestävyyteen liittyviä kysymyksiä tuottoja ja riskejä käsittelevästä sijoitusanalyysistä. Muuten mielenkiintoiselta vaikuttava sijoituskohde ei ole houkutteleva, jos siihen liittyy tunnistamattomia kestävyysriskejä, joita ei ole käsitelty oikein. 

Sijoitamme Pohjoismaiden infrastruktuuriin

Kunnallinen, alueellinen ja kansallinen kumppani

1

Liikenne

2

Energia

4

Digitaalinen infrastruktuuri

3

Yhteiskuntakiinteistö

Strategiamme luo välitöntä ja pitkän aikavälin arvoa julkiselle yhteiskunnalle, sen kansalaisille sekä tulevaisuuden eläkeläisille.