Vierelläsi pitkällä aikavälillä

Työskentelemme paremman infrastruktuurin puolesta nykyisen ja tulevien sukupolvien edestä.

Tiimiimme

Infranode on infrastruktuurialan asiantuntijoista koostuva tiimi, jolla on yli 200 vuoden paikallinen ja kansainvälinen kokemus infrastruktuuriin sijoittamisesta, omistamisesta ja sen hallinnoimisesta. Meillä on myös kattava kokemus pitkäaikaisesta yhteistyöstä sekä yhteisomistuksesta niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa infrastruktuurialalta.

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi on Infranoden Suomen toimintojen johtaja ja Nordic Utilities Lead. Aleksilla on kahdeksan vuoden kokemus energia-alan, sosiaalisen infrastruktuurin ja elinkaarimallin infrastruktuuri-investoinneista.

Aleksi on ollut mukana useissa merkittävissä pohjoismaisissa energiasektorin transaktioissa. Hänelle on kertynyt transaktiokokemusta yhteensä yli 10 miljardin euron edestä sekä osto- että myyntipuolelta.

Infranodessa Aleksi on keskittynyt transaktioihin Suomessa ja Ruotsissa.

Aleksi toimii Loisteen ja Loiste Holdingin hallituksen jäsenenä ja Varmalämmityksen hallituksen puheenjohtajana.
Ennen siirtymistään Infranodeen Aleksi toimi strategiapäällikkönä Fortumin (nykyään Ellevio) Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnassa vastuualueenaan yrityskaupat sekä strategiakehitys. Hän oli tiiviisti mukana Fortumin myydessä sähkönsiirtoliiketoiminnot. Ennen siirtymistään strategiapäälliköksi Aleksin vastuulla olivat pitkän aikavälin sähköverkkoinvestointien suunnittelu sekä omaisuudenhallinta kattaen Fortumin silloisen sähköverkkoportfolion Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Aleksi aloitti työuransa pohjoismaisen investointipankin ICECAPITALin Helsingin toimistossa, jossa hän työskenteli yrityskauppojen sekä taloudellisen neuvonannon parissa energiasektorin yrityksille sekä kansainvälisille infrastruktuurisijoittajille. Hänellä on laaja kokemus energia-alalta, mukaan lukien sähkön ja kaasun jakelu, lämmitys, vesi, nesteytetty maakaasu, tuuli ja muut uusiutuvat energialähteet.

Aleksilla on KTM-tutkinto taloustieteestä sekä diplomi-insinöörin tutkinto energiatekniikasta, molemmat Aalto-yliopistosta. Hänen äidinkielensä on suomi, jonka lisäksi hän puhuu sujuvaa englantia sekä ruotsia.

Ann Halvarsson

Financial Controller
ann.halvarsson(at)infranode.se
+46 70 914 64 35

Annilla on kymmenen vuoden kokemus talousalalta ja kirjanpidosta. Ennen Infranodeen siirtymistään hän työskenteli laskentapäällikkönä kansainvälisessä kiinteistöyhtiössä Unibail-Rodamco-Westfieldissä, joka keskittyi liikekiinteistö sijoittamiseen.

Siellä hän vastasi budjetin laatimisesta, ennusteista sekä palvelumaksujen ja pääomakustannusten seurannasta yhtiön kauppakeskuksille Pohjoismaissa. Aiemmin hän työskenteli KPMG:ssä kirjanpitokonsulttina.

Ann aloitti ammatillisen uransa taloudellisena avustajana mySafety AB:ssä, joka on johtava kansainvälinen päivittäisten turvallisuus- ja vakuutuspalveluiden yritysryhmä.
Annilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman yliopistosta. Annin äidinkieli on thai ja hän puhuu sujuvasti ruotsia ja englantia.

Carl Johansson

Investment Associate
carl.johansson(at)infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl on Infranoden investointitiimin Investment Associate. Ennen kuin Carl aloitti Infranodella, hän työskenteli Newsec Infrassa, jossa hän osallistui useiden M&A-projektien ja hankerahoitusten transaktioihin uusiutuvan energian, etenkin laajamittaisten tuulivoiman alalla Pohjoismaissa.

Suoritettuaan tutkinnon vuonna 2017 Carl aloitti PwC:N corporate finance -osaston neuvonantajana infrastruktuurin parissa ja opiskelujen aikana hän työskenteli analyytikkona Infranodella ja suoritti harjoittelun Tukholmassa M&A-boutiquessa.
Carl suoritti maisterintutkinnon laskentatoimesta ja rahoituksesta Tukholman kauppakorkeakoulussa ja talousalan kandidaatin tutkinnon Lundin yliopistossa. Opintoihin sisältyi vaihto-oppilaslukukausi Sveitsin St Gallenin yliopistossa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Carl-Emil-Lindholm.jpg

Carl-Emil Lindholm

Director
Country Lead Sweden
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil työskentelee Infranodessa Directorina ja on Ruotsin maajohtaja. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin sekä Pohjoismaissa että Iso-Britanniassa.

Carl-Emil työskentelee Infranodessa Directorina ja on Ruotsin maajohtaja. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin sekä Pohjoismaissa että Iso-Britanniassa. Hän vastasi seuraavista investoinneista: Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS sekä Eneo Navitas -investointihankkeen käynnistämisestä ja seurannasta

Hän johti yhdessä Christian Doglian kanssa 240 miljoonan punnan transaktion Vattenfallin omistamalle off-shore Ormonde-tuulivoimalalle AMF:n puolesta, lisäksi hän toimi neuvonantajana AMF:lle sääntely- ja kaupallisissa asioissa liittyen 300 miljoonan punnan sijoitukseen Green Investment Bank Offshore Wind Fund -rahastoon.

Carl-Emil on Akershus Energi Varme AS:n, Omsorgsbolig Holding AS:n, Eneo Navitas AB:n ja Infranode Energi AB:n (Infranoden Skånska Energin holdingyhtiö) hallituksen jäsen.

Carl-Emilin transaktiot keskittyvät pääasiassa Ruotsiin.

Ennen siirtymistään Infranodeen hän työskenteli Ruotsin valtion omistamassa Vattenfallissa yrityskauppaosastolla. Carl-Emil aloitti Vattenfallilla heti valmistuttuaan. Hän toimi Tukholmassa Asset Optimisation & Trading -osastolla sekä Production-osastolla Berliinissä ennen siirtymistään yrityskauppaosastolle Tukholmaan. Hän työskenteli Vattenfallissa sekä osto- että myyntitranskatioissa sähkönjakelu-, lämmitys-, vesivoima- sekä maa- ja merituulivoimasektoreilla.

Carl-Emil valmistui Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulusta, jossa hän suoritti kauppatieteenmaisterin tutkinnon ja kandidaatin tutkinnon Finance and Accounting & Financial Management -ohjelmassa. Hän opiskeli yhden lukukauden vaihto-oppilaana Sydneyssä Macquarie-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hallitsee saksan perusteet.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian on Infranoden Founding Partner ja CEO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon.

Christian on Infranoden Founding Partner ja CEO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon.

Hänellä on 17 vuoden kokemus infrastruktuurialalta ja kokonaiset 20 vuotta kansainvälistä kokemusta strukturoidun rahoituksen, yritysrahoituksen ja liiketoiminnan kehityksen parissa Euroopassa.

Christian toimii Infranoden, Yilport Swedenin ja Eneo Solutionsin hallituksen puheenjohtajana ja Vasa Värmen hallituksessa tarkkailijana.

Ennen Infranoden perustamista Christian toimi SEK:in (Svensk Exportkredit) johtavana neuvonantajana ja arvioi vientiin erikoistuneen Swedish Export and Infrastructure Fund -infrastruktuurirahaston rakennetta ja toimi ruotsalaisessa ohjelmistoyhtiö IBS:ssä Corporate Development and Legal -osaston johtajana.

Vuosina 2009 ja 2010 ennen muuttoaan Ruotsiin Christian toimi perustajaosakkaana Arcadium Infrastructuressa, jonka tavoitteena oli perustaa 2 miljardin euron pitkäaikainen infrastruktuurivelkarahasto.

Vuodesta 2001 vuoteen 2009 Christian työskenteli Lontoossa FSA:n Euroopan infrastruktuuritiimin varapääjohtajana, jossa hän osallistui useisiin uraauurtaviin infrastruktuuri- ja kunnallisrahoitushankkeisiin. Sen lisäksi, että hän johti FSA:n toimintaa Italiassa, hän oli myös mukana monissa projektirahoitustransaktioissa useissa Euroopan maissa, mukaan lukien Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Pohjoismaat.

Hän aloitti uransa Account Executivena Willis Ltd:n Lontoon toimiston Global Financial Risk Practice -osastolla, jossa hän vastasi etenkin italialaisten pankkien vakuutus- ja jälleenvakuutussalkuista.

Hän valmistui Milanon Bocconi-yliopistosta Financial Markets and Institutions -laitokselta. Myöhemmin hän opiskeli Rotterdamin Erasmus-yliopistossa sekä London Business Schoolissa. Hän puhuu italiaa äidinkielenään, sujuvaa englantia ja sloveniaa ja hallitsee hyvin ruotsin ja ranskan.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2018/02/Erik-Botnevik-2.jpg

Erik Botnevik

Director
Country Lead Norway
Sector Head Digital Infra
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik aloitti Directorina Infranodessa tammikuussa 2018 ja hän toimii Infranoden Norjan maajohtajana sekä sektorivastaavana digitaalisesta infrastruktuurista.

Hänellä on yli yhdeksäntoista vuoden kokemus transaktioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tämä sisältää johtotehtäviä Telenor Groupissa, jossa hänellä oli vastuullaan muun muassa konsernin globaali investointi- ja portfoliostrategia.

Erik Botnevikillä on yli kymmenen vuoden kokemus neuvonantajan tehtävistä norjalaisissa transaktioissa tietoliikenne-, energia- ja infrastruktuurisektoreilla johtaville investointipankeille kuten ABN AMRO, Citi ja SEB. SEB Corporate Finance -rahoituspalveluyhtiössä Oslossa hän vastasi Pohjoismaisesta tietoliikennetoiminnasta sekä norjalaisesta infrastruktuurista.

Erikillä on kandidaatin tutkinto London School of Economicsista ja maisterin tutkinto Cass Business Schoolista. Hän on norjalainen ja asuu Oslossa.

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erikalla on yli 20 vuoden kokemus rahoituksesta ja laskentatoimesta. Hän tuli Infranodelle CFO:ksi vuonna 2019.

Erika aloitti uransa laillistettuna tilintarkastajana Lontoossa ja on sen jälkeen hankkinut kokemusta yritysrahoituksesta, tilinpäätösraportoinnista, liikkeenjohdosta, riskinhallinnasta, veroista ja juridisesta rakenteesta.

Ennen siirtymistään Infranodelle Erika työskenteli johtavissa rahoitustehtävissä investointipankeissa, kiinteistöyhtiöissä ja Euroopassa strukturoidun rahoituksen parissa.

Vuosina 2007–2013 Erika toimi J.P. Morganin johtavana talouspäällikkönä Ruotsissa. Hän oli perustamassa investointipankin Tukholman konttoria ja vastasi tilinpäätösraportoinnista, HR:stä, IT:stä ja yhtiön hallinnoinnista.

Erika työskenteli aiemmin ruotsalaisen sijoitusyhtiö Storskogenin talousjohtajana ja rahoitusjohtajana pohjoismaisessa kiinteistöalalla toimivassa Pelican Selfstoragessa, jonka omistaa Washington State Investment Board. Ennen palaamistaan kotimaahansa Ruotsiin hän toimi laskentatoimen ja rahoituksen johtajana MV Creditissä, joka on Lontoossa toimiva eurooppalainen luottoasiantuntijayhtiö, vastaten sen rahoitusosastosta.

Erika suoritti kirjanpidon Chartered Certified Accountant -tutkinnon vuonna 2002 ja hänellä on kirjanpidon kandidaatin tutkinto Oxford Brookesista. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Evelina-Radgren_2.jpg

Evelina Radgren

Investor Relations
evelina.radgren(at)infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina vastaa sijoittajasuhteista ja varainhankinnasta Infranodella. Hänellä on kokemusta rahoitusalalta sekä Investment Associatena Infranodessa ja ennen sitä Senior Associatena Grant Thorntonin transaktioneuvontatiimissä.

Evelina aloitti Infranodella vuonna 2019. Sijoittajasuhteiden lisäksi Evelina työskentelee aktiivisesti myös Infranoden ESG-toiminnan parissa.

Evelinalla on laskentatoimen, arvonmäärityksen ja varainhoidon maisterintutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta, jossa hän suoritti myös kandidaatin tutkintonsa.Opintoihin kuului lukukausi vaihto-opiskelijana Austinissa University of Texas, McCombs School of Business -oppilaitoksessa. Opiskeluaikana Evelinalla oli harjoittelijana Investorilla ja Carnegie Investment Bankilla Tukholmassa. Investorilla Evelina työskenteli Patricia Industriesin tytäryhtiöiden ja muiden noteeraamattomien sijoituskohteiden parissa. Carnegiella Evelina työskenteli sekä yksityisten että julkisten yhtiöiden parissa. Evelinan äidinkieli on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Joel Löfroth

Investment Manager
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel työskentelee Infranodella Investment Managerina ja hänellä on kuuden vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista.

Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin Pohjoismaissa etenkin kuljetusalalla ja säännellyllä energiasektorilla.
Joelin transaktiot ja originaatio keskittyvät pääasiassa pohjoismaiselle kuljetussektorille ja energia-alalle, lisäksi hän on tilapäisesti vastuussa Infranoden Tanskan aktiviteeteista.

Hän on hoitanut Yilport Swedenin ja Skånska Energi AB:n investointeja sekä tukenut Loiste Oy:n investointeja.
Joel on Yilport Swedenin, Infranode Energi AB:n (Infranoden Skånska Energin holdingyhtiö) ja Varmalämmitys Oy:n hallituksen jäsen.

Ennen Infranodeen siirtymistään Joel työskenteli Ellevio AB:ssä (aiemmin Fortum Distribution Sweden) liiketoiminnan kehitys ja yrityskauppa -tiimissä ja osallistui tiiviisti yhtiön uudelleenrahoitusprosessiin sekä yrityskauppastrategian toteuttamiseen. Ennen Elleviota hän työskenteli kaksi vuotta Nordic Coverage -tiimissä RBS:llä.

Joelilla on taloustieteen maisterintutkinto Warwickin yliopistosta ja hän suoritti Åbo Akademissa kandidaatintutkinnon, johon sisältyi myös vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa. Opintojensa aikana Joel suoritti työharjoittelujaksoja pienessä equity research -yhtiössä Lontoossa ja Management Consulting Analystina Shanghaissa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia sekä kohtalaisesti suomea.

Johan Medin

Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan aloitti Infranodessa vuonna 2017 ja työskentelee Investment Managerina. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus yrityskaupoista.

Infranodessa Johan työskentelee pääasiassa sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvien sijoitusten parissa ja oli osa Omsorgboligin sijoitustiimiä.

Hän on toiminut lisäksi osana Oslofjord Varmen sijoitustiimiä. Transaktioihin liittyvien toimeksiantojen lisäksi hän on ollut myös mukana sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa.

Ennen Infranodeen siirtymistään hän työskenteli kolme vuotta investointipankkiirina Nordean Tukholman yksikössä, missä hän osallistui useisiin transaktioihin ja eri alojen listautumisanteihin.

Johanilla on maisterin tutkinto Göteborgin kauppakorkeakoulusta. Opiskeluvuosiensa aikana hän työskenteli osa-aikaisesti AP6-eläkerahastossa Göteborgissa ja hänellä on myös kokemusta investointipankkitoiminnasta työharjoitteluista Barclayssilla Lontoossa sekä Carnegiella Tukholmassa. Hän on myös opiskellut vaihto-oppilaana Italian Milanon Bocconi-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/10/Johan-Tiselius.jpg

Johan Tiselius

Investment and Sustainability Manager
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan toimii Infranodella Investment Managerina ja hänellä on yli 5 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä. Infranodeen liittymisensä jälkeen hän on osallistunut useisiin prosesseihin ja transaktioihin pohjoismaisen infrastruktuurin ympärillä.

Johanin transaktio- ja originointityöt kattavat Pohjoismaat ja hän vastaa Infranoden ESG-asioihin liittyvistä aloitteista.

Hän toimii Eneo Navitas AB:n hallituksen jäsenenä ja ElectriCityn hallituksen varajäsenenä.

Ennen liittymistään Infranodeen, Johan työskenteli Citigroupin Nordic Investment Banking -tiimissä, jossa hän työskenteli sekä ruotsalaisten että kansainvälisten cross-border yritysostojen, yritysmyyntien ja yksityisten sijoitusten kanssa eri toimialoilla.

Johanilla on maisterin tutkinto rahoituksesta ja strategisesta johtamisesta Copenhagen Business Schoolista sisältäen lukukauden Singapore Management Universityssä. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

Leif Andersson

Founding Partner and chairman
of the investment committee
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif on yksi Infranoden Founding Partnereista, toimii investointikomitean puheenjohtajana ja on Infranoden hallituksen jäsen. Leifillä on lähes 30 vuoden kokemus kiinteistö- ja rahoitusalalta.

Hän työskenteli lähes 10 vuotta sijoitustoimintojen johtajana AP-rahastoihin kuuluvassa AP Fastigheter -kiinteistöyhtiössä aina vuoteen 2002 saakka, kunnes perusti Areimin, jossa hän toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä.

Työuransa Leif aloitti pörssinoteeratussa Paul Anderson Industrier in Västerås-yrityksessä, jossa hän toimi analyytikkona ja controllerina. Vuonna 1994 hän siirtyi ruotsin AP-rahastojen (1–3) kiinteistöyhtiöön, jossa hänet ylennettiin pian sijoitustoimintojen johtajaksi. Tässä työssä hän jatkoi vuoteen 2002 asti.

Vuonna 2003 Leif perusti Areimin Blackstone Groupin kiinteistötoiminnan pohjoismaiseksi kumppaniksi. Areim aloitti yhteistyön ING:n kanssa (nyk. CBRE GI) vuonna 2005 tarkoituksenaan tukea yritystä pohjoismaisen kiinteistörahastotoiminnan aloittamisessa. Leif oli myös yksi kolmesta JARL AM:n perustajasta. Yhtiö tunnetaan Stockholm Waterfront -kongressikeskuksen rakennuttajana.

Areim lanseerasi vuonna 2007 ensimmäisen kiinteistörahastonsa, johon ATP, APG ja GIC sijoittivat 2,1 miljardin kruunun pääoman. Vuonna 2012 yhtiö perusti Areim II -rahaston, jonka noin kolmen miljardin kruunun pääoman sijoittivat muun muassa APG, GIC, AP4 ja Allianz. Nykyisin Areimilla on yhteensä neljä rahastoa, joiden pääoma on yhteensä n. 18 miljardia Ruotsin kruunua.

Vuonna 2002 Leif oli yksi INREVin, Euroopan listaamattomien kiinteistömarkkinoiden yhdistyksen, perustajajäsenistä ja toimi sen hallituksessa 8 vuotta. Vuonna 2004 Leifistä tuli kiinteistöyhtiö CA Fastigheter AB:n ulkoinen hallituksen jäsen.

Leif on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon kiinteistöalalta Ruotsin teknisessä korkeakoulussa, Kungliga Tekniska Högskolanissa ja EMBA-tutkinnon Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulussa.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson(at)infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenitalla on vankka tausta palvelualalta, jossa hän on työskennellyt toimisto- ja palvelupäällikkönä johtavissa mainostoimistoissa vuodesta 2004.

Ennen siirtymistään Infranodeen Lenitalla oli muun muassa henkilöstövastuu vastaanottovirkailijoista, konferenssin emännistä ja talonmiehistä. Lenitan yleinen vastuu on varmistaa toimiva toimistoympäristö.

Lenitan äidinkieli on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Martin Ekström

Head of Asset Management
martin.ekstrom(at)infranode.se
+46 73 079 34 14

Martinilla oli yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä teollisuudesta. Martin aloitti Infranodella Head of Asset Managementin tehtävässä syksyllä 2020.

Ennen siirtymistään Infranodelle hän toimi Nordic Capitalin operaatiotiimin johtajana tehden yhteistyötä salkkuyhtiöiden johtoryhmien kanssa. Työnkuvaan kuului arvonluominen ja riskien vähentäminen. Lisäksi Martin on toiminut senior management -tehtävissä kahdessa Nordic Capitalin salkkuyhtiössä: SVP Strategy and Business Development -tehtävässä globaalissa metallintuotantoyrityksessä Luvatassa ja viimeisimpänä COO:na Pohjoismaisessa muotiyrityksessä Gina Tricot’ssa.

Martin aloitti uransa Yhdysvalloissa strategiakonsulttiyhtiö Applied Valuessa. 10 vuoden uran aikana hänestä tuli lopulta New Yorkin toimiston johtaja ja hän johti laajoja asiakastoimeksiantoja auto- ja kodinkonealalla.
Martinilla on tekniikan tohtorintutkinto Stanfordin yliopistosta, jossa hän tekee jatkotutkimusta teknologiajohtamisesta projektipohjaisilla aloilla.

Hänellä on myös maisterintutkinto tuotantotaloudesta ja johtamisesta Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Opintoihin sisältyi apuraha Pariisin Ecole Polytechnique -oppilaitoksessa.

Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hyvin ja ranskaa.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Niikka-Liimatainen_2.jpg

Niikka Liimatainen

Investment Manager & Country Lead Finland
niikka.liimatainen(at)infranode.se
+358 45 166 3882

Niikka aloitti Infranodella vuonna 2019 Investment Associatena ja toimii nykyään Suomen maajohtajana. Tätä ennen Niikka työskenteli investointipankkiirina sekä Lontoossa että Suomessa. Hän on osallistunut lukuisiin yrityskauppoihin eri aloilla mukaan lukien infrastruktuurisektorilla.

Valmistuttuaan vuonna 2016, Niikka aloitti uransa UBS Investment Bankissa analyytikkona, jossa hän osallistui lukuisiin yrityskauppoihin ostajan neuvonantajana. Ennen liittymistään Infranodeen, Niikka työskenteli Aventum Partnersilla osallistuen lukuisiin pohjoismaisiin yrityskauppoihin.

Niikalla on KTM-tutkinto Hanken School of Economicsista rahoitus pääaineena sekä rahoituksen kandidaatintutkinto John Molson School of Businessista. Hän on myös opiskellut lukuvuoden Shangain ESSCA-yliopistossa. Niikan äidinkieli on suomi, ja hän puhuu sujuvaa englantia sekä hallitsee ranskan ja ruotsin perusteet.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip on Infranoden Founding Partner ja CIO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon. Hänet on nimitetty Infranode I Holding -rahaston hallituksen puheenjohtajaksi.

Hän valvoo kohdehankintaa ja liiketoiminnan kehitystä ja on investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Hänellä on 12 vuoden kokemus Pohjoismaissa infrastruktuurialalta ja kokonaiset 17 vuotta kokemusta sijoituksista, yritysjärjestelyistä, liiketoiminnan kehityksestä ja yhtiölainsäädännöstä.

Philip istuu myös Eneo Navitasin, Infranode Energin ja Loiste Holdingin hallituksissa sekä varajäsenenä ElectriCityssä ja Yilport Gävle Swedenissä.

Ennen Infranoden perustamista Philip toimi SEK:in (Svensk Export Kredit) johtavana neuvonantajana Advisory Services -palveluissa, ja arvioi vientiin erikoistuneen Swedish Export and Infrastructure Fund -infrastruktuurirahaston rakennetta. Philip toimi perustajaosakkaana Flygplatsutveckling i Sverige AB:ssa, ja pyrki perustamaan Ruotsiin pitkäaikaisen lentokenttäinfrastruktuuriin keskittyvän sijoitus- ja hallintoyhtiön.

Vuodesta 2007 vuoteen 2012 Philip toimi Investment and Project Development Managerina Nordic Airport Propertiesilla, joka on yksi harvoista julkisen sektorin ja yksityissektorin yhdessä johtamista yhtiöistä. Yhtiön tarkoituksena on kehittää ja rahoittaa Ruotsin infrastruktuuria. Philipin kokemus julkisen puolen infrastruktuurista ulottuu operaatioista ja projektinhallinnasta kohdehankintaan ja toimeenpanoon. Hän toimi myös hallituksen sihteerinä.

Ennen tätä Philip oli perustajaosakas ja toimitusjohtaja johdon konsultointiyrityksessä, joka tarjoaa yrityskauppoihin liittyviä palveluita. Vuonna 2002 Philip aloitti uransa Associatena Ruotsin johtavassa lakiyhtiössä, Mannheimer Swartlingissa (MSA) M&A- ja Banking & Finance -tiimeissä.

Philip suoritti sekä oikeustieteen maisterintutkinnon että kauppatieteiden kandidaatintutkinnon Tukholman yliopistossa vuonna 2002. Opintoihin sisältyi stipendiopintoja Yhdysvalloissa NYU Stern School of Business- ja NYU School of Law -oppilaitoksissa sekä Australiassa Bond-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hallitsee saksan perusteet.

Pontus Ferno

Valuation Manager
pontus.ferno(at)infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus vastaa Infranodella arvioinnista. Hänellä on myös seitsemän vuoden kokemus rahoitusanalyysistä, arvioinnista sekä mallintamisesta työskenneltyään sijoituspankeissa luottokelpoisuuslaitoksessa ja arviointikonsulttina.

Ennen Infranodea Pontus työskenteli Ruotsin Deloittella Valuation & Modelling -tehtävien parissa. Hän on aiemmin työskennellyt luottoanalyytikkona Saksassa Deutsche Bankissa sekä Ruotsissa Moody’s Investors Servicessä.

Pontuksella on siviiliekonomin tutkinto Ruotsin Linköpingin yliopistosta ja hän on CFA Charterholder. Hän on työskennellyt ja opiskellut Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia. Lisäksi hän hallitsee hyvin ranskan.

Rebecca Alnesjö

Investment Analyst
rebecca.alnesjo(at)infranode.se
+46 70 187 22 22

Rebecca on Infranoden Investment Analyst, ja hän on työskennellyt kaksi vuotta neuvonantajana transaktioiden parissa.
Ennen siirtymistään Infranodelle vuonna 2021 Rebecca työskenteli EY:n Valuation, Modelling and Economics -osastolla Tukholmassa, jossa hän keskittyi ennen kaikkea energiasektorin arviointiin ja mallintamiseen.

Hänellä on EY:stä kokemusta myös Financial Restructuringista.

Rebeccalla on talousalan Business Administration -maisterintutkinto Norjan kauppakorkeakoulusta ja hän opiskeli lukukauden vaihto-oppilaana Berkeleyssä University of Californiassa. Lisäksi hänellä onBusiness and Economics -kandidaatintutkinto Linköpingin yliopistosta, jonka aikana hän opiskeli lukukauden vaihdossa Nanyang Business Schoolissa. Maisterinopintojensa aikana Rebecca suoritti kaksi harjoittelujaksoa SEB:ssä Corporate Finance -osastolla sekä Infrastructure and Project Debt Financing -osastolla.

Kandidaatintutkintoa suorittaessaan Rebecca työskenteli lisäksi osa-aikaisesti Linköpingin SEB:ssä. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Kattava kokemus ja asiantuntemus paikallisella läsnäololla

Alakohtainen asiantuntemus omistamiemme infrastruktuurikohteiden omistajuudesta ja parantamisesta

Meillä on paikallinen edustus jokaisessa Pohjoismaassa ja ymmärrämme eri tarpeita, säännöstöjä ja erilaisia haasteita

Verkostomme koostuu parhaista mahdollista asiaintuntijoista, joilla on kokemusta infrastruktuurialan johtavista asemista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

Haluamme osaamisellamme toteuttaa vastuullista sijoittamista, jolla parannetaan infrastruktuuriamme kestävän yhteiskunnan edestä

Asiantuntijaverkostomme

Verkostomme koostuu johtavista asiaintuntijoista, joilla on pitkä kokemus infrastruktuurialan johtavista asemista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Heillä on myös pitkä kokemus politiikasta ja institutionaalisesta sijoittamisesta. Kaikilla neuvonantajillamme on kattava pohjoismainen paikallisymmärrys maakohtaisista näkökohdista.

Anders Olsson

Senior Advisor ja Member of the Investment Committee

Anders on Infranoden Senior Advisor sekä investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Hänellä on lähes 35 vuoden kokemus pohjoismaiselta energiasektorilta mukaan lukien sähkönjakelu ja lämmitys. Hän työskenteli 10 vuotta johtavissa tehtävissä E.ONissa sekä toimi Ruotsin energiaviranomaisen hallituksen jäsenenä.

Anders johti E.ON:n Ruotsin sähköverkkoliiketoimintaa vuosina 2006–2008. Vuonna 2008 hänet nimitettiin SVP:ksi ja E.ON Nordicin johtoryhmän jäseneksi. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 hän toimi E.ON Nordicin varatoimitusjohtajana ja E.ON:n globaalin johtoryhmän jäsenenä.

Vuosina 2003–2006 Anders oli toimitusjohtajana ElektroSandberg AB:lla (myöhemmin ONE Nordic AB), joka on erityisesti energia- ja teollisuustuotannon ratkaisuihin suuntautunut johtava suunnittelu- ja rakennusyhtiö, jossa hän oli aiemmin toiminut varatoimitusjohtajana ja useissa muissa johtotehtävissä.

Anders on myös ollut Ruotsin energiaviranomaisen hallituksen jäsen vuosina 2006–2015 (vuodesta 2011 varapuheenjohtajana) sekä Euroopan sähköteollisuuden etujärjestö Eurelectricin hallituksen jäsen vuosina 2011–2015. Hän oli myös vuosina 2012–2015 tukholmalaisen energia- ja ilmastoasioihin keskittyvän ajatuspajan, Global Utmaning -järjestön hallituksen jäsen.

Andersilla on Executive MBA-tutkinto Lundin yliopistosta.

Lars Åberg

Senior Advisor ja Member of the Investment Committee

Lars toimii Infranoden Senior Advisorina ja on yhtiön investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Larsilla on 40 vuoden kokemus rahoitusalalta, joista 20 vuotta johtavissa asemissa Ruotsin AP-rahastoissa (korkosijoituspäällikkö) ja ruotsalaisessa eläke- ja vakuutusyhtiössä AMF:ssä (korkosijoituspäällikkö, ALM-päällikkö, allokointipäällikkö).

Lars on AP4-rahaston varapuheenjohtaja.

Lars aloitti työuransa PK Bankenissa (nyk. Nordea), jossa hän työskenteli 15 vuotta eri tehtävissä niin Ruotsissa kuin ulkomailla.

Vuosina 1991–1997 Lars toimi AP-rahastojen (1–3) korkosijoituspäällikkönä ja vastasi yli 600 miljardin kruunun sijoituspäätöksistä. Hän siirtyi sittemmin ruotsalaiseen eläke- ja vakuutusyhtiöön AMF:ään, jossa hän toimi korko- ja valuuttasijoituspäällikkönä, ALM-päällikkönä ja lopuksi sijoitusten allokoinnista vastaavana päällikkönä. AMF:llä hän toimi myös varainhoidon johtoryhmän jäsenenä.

Lars on toiminut AMF Fastigheter AB:n ja Rikshem AB:n hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamlan hallituksen jäsenenä.

Lars on valmistunut liiketalouden kandidaatiksi Tukholman yliopistosta.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapiolla on Suomen energiasektorilta 30 vuoden kokemus, josta 10 vuotta kolmen eri energiayhtiön toimitusjohtajana. Hänen johdollaan uusi ydinvoimayhtiö Fennovoima sai valtioneuvoston ja eduskunnan luvan Suomen uudelle ydinvoimalaitokselle.

Uransa alkuvaiheessa Tapio toimi Teollisuuden Voima Oy:ssä, jossa hänellä oli useita asteittain kasvavia tehtäviä. Vuodesta 2005 hän on toiminut kolmen suomalaisen energiayhtiön toimitusjohtajana. Niistä kaksi, Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima, ovat keskikokoisia ja pääosin kuntaomisteisia sähkö- ja kaukolämpöyhtiöitä.

Fennovoiman toimitusjohtajana hän johti uuden ydinvoimaprojektin menestyksekkäät ensimmäiset viisi vuotta. Vaiheen päätavoite oli yhteiskunnallinen hyväksyntä uudelle toimijalle ja laitospaikalle, mikä edellytti poikkeuksellisen laajaa viestintä- ja sidosryhmätyötä.

Operatiivisten tehtäviensä lisäksi Tapio on toiminut lukuisissa osakeyhtiöiden hallituksissa, erityisesti johtamiensa yhtiöiden tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Tapio on teknillisen fysiikan DI Teknillisestä Korkeakoulusta pääaineinaan ydin- ja energiatekniikka sekä energiatalous. Hänellä on myös MBA-tutkinto samasta yliopistosta.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Nielsillä on yli 40 vuoden kokemus merenkulku-, satama- ja logistiikka-alalta ja hän toimi 17 vuotta toimitusjohtajan tehtävissä, viimeksi Port of Helsingborgissa vuosina 2013–2018. Hänen toimikautensa aikana hän sai liiketoiminnan nousuun ja vahvisti yhtiön asemaa Ruotsin toiseksi parhaana konttisatamana.

Hän työskenteli yli 35 vuotta A.P.Møller-Maersk -ryhmässä. Vuosiin sisältyi ulkomaankomennuksia Saudi Arabiassa, Iranissa ja Espanjassa ja kolme vuotta Chilessä, jossa hän vastasi viiden Maersk-yhtiön toiminnoista maassa.

Euroopan rautatiekuljetuksia kehitettiin aktiivisesti vuosina 1990–1995, kun Niels toimi Maerskin omistamassa Skandi A/S:ssa toimitusjohtajana ja Ikea oli yhtiön tärkein eurooppalainen asiakas. Niels toimi Maerskin pääkonttorilla Maersk Linen konttialuskannan operatiivisena johtajana vuosina 1995–1998 ja oli mukana ryhmässä, joka pani alulle nykyisin APM Terminalsina tunnetun terminaalioperaattorin. Greenfield-terminaalit kehitettiin Salalahissa, Tangierissa ja Bremehavenissa ja yhteistyössä perustettiin toimitilat Italian ja Kauko-idän satamiin.

Vuonna 2008 hän sai tilaisuuden aloittaa Cargo Service Holding A/S:n toimitusjohtajana vastaten konttiterminaalista ja ahtaajatoiminnoista Århusissa ja PicIt-logistiikka-alan yrityksessä.

Hän on toiminut Norfolk Line BV:n, Maerskin Chilen yhtiöiden sekä Salalahin satamapalveluiden hallituksissa sekä Inport Intelligent Port Systems AB:n hallituksessa.

Nils oli vielä hiljattain Tanskan kunniakonsuli Helsingborgissa.

Nielsillä on kandidaatintutkinto Copenhagen Business Schoolista ja hän on osallistunut senior management -valmennusohjelmiin Inseadissa sekä Stanford Business Schoolissa.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allanilla on lähes 45 vuoden kokemus julkiselta sektorilta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä valtionhallinnossa, Ruotsin hallituksessa ja Euroopan unionissa. Allan on Ruotsin infrastruktuurikomission jäsen ja hän on jo pitkään tehnyt työtä kestävän kehityksen puolesta niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.

Allan aloitti uransa toimittajana ennen kuin hänen aktiivisuutensa IF Metall -ammattiyhdistyksessä vei hänet politiikkaan Ruotsin työmarkkinaministeriön valtiosihteeriksi, työmarkkinahallituksen pääjohtajaksi ja kansanedustajaksi. Allan toimi valtiovarainministerinä Ingvar Carlssonin sosiaalidemokraattisessa hallituksessa ja Ruotsin pankin johtokunnan jäsenenä.

Vuosina 1995–2000 Allan toimi Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajana. Allan on työskennellyt myös Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n ja Lundin yliopiston hallitusten puheenjohtajana. Vuonna 2007 hänet nimettiin hallituksen pääneuvottelijaksi Ruotsin hakiessa menestyksekkäästi European Spallation Source -tutkimuslaitoksen sijoittamista Ruotsiin. Allan on toiminut neuvottelijana myös lukuisissa muissa projekteissa ja kansainvälisten komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenenä.

Tällä hetkellä Allan toimii Ruotsin infrastruktuurikomission jäsenenä, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin jäsenenä, tukholmalaisen ajatushautomon Global Utmaningin johtavana neuvonantajana sekä ympäristö- ja energia-asioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Elisabeth Morthen

Senior Advisor

Elisabethilla on yli 20 vuoden kokemus Norjan energiasektorilta ja yli 30 vuoden kokemus strategia- ja organisaatioprojekteista sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Norjassa.

Hän on mm. toiminut johtotehtävissä Statkraftilla, Innovation Norway:ssa ja Norjan finanssivalvonnassa.

Vuosien 1984 ja 1993 välillä, Elisabeth toimi projektijohtajana ja neuvonantajana Innovation Norway kehitysyhtiössä. Tämän jälkeen hän palveli Norjan finanssivalvontaa osastonjohtajana vuodesta 1993 vuoteen 1999 asti.

Vuodesta 1999 eteenpäin hän oli toimitusjohtajana Akerhus Energi-energiayhtiössä vuoteen 2002 asti. Tämän jälkeen Elisabeth työskenteli hallitusammattilaisena energiasektorilla Adger Energi ja Eidsiva Energi energiayhtiöille. Vuosina 2014-16, hän oli Statkraftin hallituksen jäsen. Vuosina 2005-08, Elisabeth oli Norjan Punaisen Ristin markkinointijohtaja. Tämän jälkeen hän oli johtoryhmän jäsen TINE SA kuluttajatuoteyhtiössä ja hallituksen puheenjohtaja Diplom IS-yhtiössä.

Elisabethilla on maisterintutkinto Norjan Luonnontieteiden-yliopistosta pääaineenaan maanviljely ja luonnonvaratalous.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christianilla on 20 vuoden kokemus julkiselta sektorilta ja politiikasta. Hän on toiminut johtavissa tehtävissä sekä aluepolitiikassa että kunnallispolitiikassa.

Vuodesta 2000 vuoteen 2006 Christian työskenteli viestinnän ja vaalikampanjoiden parissa Ruotsin Maltillisessa kokoomuspuolueessa. Sen jälkeen hänestä tuli maakäräjäneuvos Östergötlandissa, jossa hän vastasi terveydenhuoltosektorista. Vuonna 2011 Christian aloitti kunnanneuvoksena Linköpingin kunnassa.

Vuosina 2011–2018 Christian oli Linköpings Stadshus AB:n hallituksen jäsen. Hän on näiden vuosien aikana pääasiassa työskennellyt infrastruktuurin parissa AB Östgötatrafikenissa, Ruotsin kuntien ja maakäräjien (SKL) kasvun ja aluekehityksen työryhmässä sekä Svensk kollektivtrafikenin eli Ruotsin julkisen liikenteen liikealajärjestön johtokunnassa. Hän on myös toiminut Science Park Mjärdevin puheenjohtajana.

Christian on tällä hetkellä AB Östgötatrafikenin varapuheenjohtaja ja kiinteistöyhtiö Sankt Kors Ab:n jäsen. Hän on myös maltillisen kokoomuspuolueen hallituksen jäsen.

Vuodesta 2018 alkaen hän on tehnyt maisterintutkintoa teknillisestä fysiikasta ja sähkötekniikasta Linköpingin yliopistossa.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Laurilla on yli 30 vuoden kokemus pohjoismaiselta energia-alalta, joista yli 10 vuotta suurten energiayhtiöiden toimitusjohtajana. Lauri on ollut muun muassa Pohjolan Voiman ja Vattenfall Finlandin toimitusjohtaja.

Laurilla on vuosikymmenien kokemus ja tietotaito energiayhtiöiden johtamisesta ja hän neuvoo Infranodea erityisesti Suomen energia-alan sijoituksissa. Ennen nimityksiä toimitusjohtajaksi hän toimi useissa eri energia-alan tehtävissä kasvavalla vastuulla.

Operatiivisten tehtäviensä lisäksi Lauri on toiminut useissa hallitustehtävissä energiayhtiöissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Tällä hetkellä Lauri toimii kaukolämpöyhtiö Vantaan Energia Keski-Uusimaan hallituksessa. Vantaan Energia Keski-Uusimaa on Infranoden, Vantaan Energian ja Kevan omistama yhtiö joka vastaa Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpötoiminnasta.

Koulutukseltaan Virkkunen on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

Ympäristöystävällistä energiaa Norjassa

Lue lisää kumppanuudestamme Akershus Energi Varme

Ota yhteyttä

Stockholm

Hamngatan 13, 2tr, 11147 Stockholm, Sweden

Katso kartalla

 

Helsinki

Eteläesplanadi 2, Huone 6047, FIN-00130 Helsinki

Katso kartalla

Stockholm

Helsinki