Team

Työskentelemme paremman infrastruktuurin puolesta nykyisen ja tulevien sukupolvien edestä.

Infranode on infrastruktuurialan asiantuntijoista koostuva tiimi, jolla on yli 200 vuoden paikallinen ja kansainvälinen kokemus infrastruktuuriin sijoittamisesta, omistamisesta ja sen hallinnoimisesta. Meillä on myös kattava kokemus pitkäaikaisesta yhteistyöstä sekä yhteisomistuksesta niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa infrastruktuurialalta.

We invite you to join us!

We are always looking for new people who share our ambitions and can contribute to developing our business. Look into our career opportunities.

Tiimiimme

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi on Infranoden Suomen toimintojen johtaja ja Nordic Utilities Lead. Aleksilla on kahdeksan vuoden kokemus energia-alan, sosiaalisen infrastruktuurin ja elinkaarimallin infrastruktuuri-investoinneista.

Aleksi on ollut mukana useissa merkittävissä pohjoismaisissa energiasektorin transaktioissa. Hänelle on kertynyt transaktiokokemusta yhteensä yli 10 miljardin euron edestä sekä osto- että myyntipuolelta.

Infranodessa Aleksi on keskittynyt transaktioihin Suomessa ja Ruotsissa.

Aleksi toimii Loisteen ja Loiste Holdingin hallituksen jäsenenä ja Varmalämmityksen hallituksen puheenjohtajana.
Ennen siirtymistään Infranodeen Aleksi toimi strategiapäällikkönä Fortumin (nykyään Ellevio) Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnassa vastuualueenaan yrityskaupat sekä strategiakehitys. Hän oli tiiviisti mukana Fortumin myydessä sähkönsiirtoliiketoiminnot. Ennen siirtymistään strategiapäälliköksi Aleksin vastuulla olivat pitkän aikavälin sähköverkkoinvestointien suunnittelu sekä omaisuudenhallinta kattaen Fortumin silloisen sähköverkkoportfolion Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Aleksi aloitti työuransa pohjoismaisen investointipankin ICECAPITALin Helsingin toimistossa, jossa hän työskenteli yrityskauppojen sekä taloudellisen neuvonannon parissa energiasektorin yrityksille sekä kansainvälisille infrastruktuurisijoittajille. Hänellä on laaja kokemus energia-alalta, mukaan lukien sähkön ja kaasun jakelu, lämmitys, vesi, nesteytetty maakaasu, tuuli ja muut uusiutuvat energialähteet.

Aleksilla on KTM-tutkinto taloustieteestä sekä diplomi-insinöörin tutkinto energiatekniikasta, molemmat Aalto-yliopistosta. Hänen äidinkielensä on suomi, jonka lisäksi hän puhuu sujuvaa englantia sekä ruotsia.

Ann Halvarsson

Finance Manager
ann.halvarsson(at)infranode.se
+46 70 914 64 35

Annilla on kymmenen vuoden kokemus talousalalta ja kirjanpidosta. Ennen Infranodeen siirtymistään hän työskenteli laskentapäällikkönä kansainvälisessä kiinteistöyhtiössä Unibail-Rodamco-Westfieldissä, joka keskittyi liikekiinteistö sijoittamiseen.

Siellä hän vastasi budjetin laatimisesta, ennusteista sekä palvelumaksujen ja pääomakustannusten seurannasta yhtiön kauppakeskuksille Pohjoismaissa. Aiemmin hän työskenteli KPMG:ssä kirjanpitokonsulttina.

Ann aloitti ammatillisen uransa taloudellisena avustajana mySafety AB:ssä, joka on johtava kansainvälinen päivittäisten turvallisuus- ja vakuutuspalveluiden yritysryhmä.
Annilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman yliopistosta. Annin äidinkieli on thai ja hän puhuu sujuvasti ruotsia ja englantia.

Carl Johansson

Senior Investment Associate
carl.johansson(at)infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl on Infranoden investointitiimin Investment Associate. Ennen kuin Carl aloitti Infranodella, hän työskenteli Newsec Infrassa, jossa hän osallistui useiden M&A-projektien ja hankerahoitusten transaktioihin uusiutuvan energian, etenkin laajamittaisten tuulivoiman alalla Pohjoismaissa.

Suoritettuaan tutkinnon vuonna 2017 Carl aloitti PwC:N corporate finance -osaston neuvonantajana infrastruktuurin parissa ja opiskelujen aikana hän työskenteli analyytikkona Infranodella ja suoritti harjoittelun Tukholmassa M&A-boutiquessa.
Carl suoritti maisterintutkinnon laskentatoimesta ja rahoituksesta Tukholman kauppakorkeakoulussa ja talousalan kandidaatin tutkinnon Lundin yliopistossa. Opintoihin sisältyi vaihto-oppilaslukukausi Sveitsin St Gallenin yliopistossa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Carl-Emil Lindholm

Partner and Deputy CIO
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil työskentelee Infranodessa Directorina ja on Ruotsin maajohtaja. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin sekä Pohjoismaissa että Iso-Britanniassa.

Carl-Emil työskentelee Infranodessa Directorina ja on Ruotsin maajohtaja. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin sekä Pohjoismaissa että Iso-Britanniassa. Hän vastasi seuraavista investoinneista: Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS sekä Eneo Navitas -investointihankkeen käynnistämisestä ja seurannastaHän johti yhdessä Christian Doglian kanssa 240 miljoonan punnan transaktion Vattenfallin omistamalle off-shore Ormonde-tuulivoimalalle AMF:n puolesta, lisäksi hän toimi neuvonantajana AMF:lle sääntely- ja kaupallisissa asioissa liittyen 300 miljoonan punnan sijoitukseen Green Investment Bank Offshore Wind Fund -rahastoon.

Carl-Emil on Akershus Energi Varme AS:n, Omsorgsbolig Holding AS:n, Eneo Navitas AB:n ja Infranode Energi AB:n (Infranoden Skånska Energin holdingyhtiö) hallituksen jäsen.

Carl-Emilin transaktiot keskittyvät pääasiassa Ruotsiin.

Ennen siirtymistään Infranodeen hän työskenteli Ruotsin valtion omistamassa Vattenfallissa yrityskauppaosastolla. Carl-Emil aloitti Vattenfallilla heti valmistuttuaan. Hän toimi Tukholmassa Asset Optimisation & Trading -osastolla sekä Production-osastolla Berliinissä ennen siirtymistään yrityskauppaosastolle Tukholmaan. Hän työskenteli Vattenfallissa sekä osto- että myyntitranskatioissa sähkönjakelu-, lämmitys-, vesivoima- sekä maa- ja merituulivoimasektoreilla.

Carl-Emil valmistui Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulusta, jossa hän suoritti kauppatieteenmaisterin tutkinnon ja kandidaatin tutkinnon Finance and Accounting & Financial Management -ohjelmassa. Hän opiskeli yhden lukukauden vaihto-oppilaana Sydneyssä Macquarie-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hallitsee saksan perusteet.

Christian Doglia

Founding Partner and CEO
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian on Infranoden Founding Partner ja CEO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon.

Christian on Infranoden Founding Partner ja CEO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon.

Hänellä on 17 vuoden kokemus infrastruktuurialalta ja kokonaiset 20 vuotta kansainvälistä kokemusta strukturoidun rahoituksen, yritysrahoituksen ja liiketoiminnan kehityksen parissa Euroopassa.

Christian toimii Infranoden, Yilport Swedenin ja Eneo Solutionsin hallituksen puheenjohtajana ja Vasa Värmen hallituksessa tarkkailijana.

Ennen Infranoden perustamista Christian toimi SEK:in (Svensk Exportkredit) johtavana neuvonantajana ja arvioi vientiin erikoistuneen Swedish Export and Infrastructure Fund -infrastruktuurirahaston rakennetta ja toimi ruotsalaisessa ohjelmistoyhtiö IBS:ssä Corporate Development and Legal -osaston johtajana.

Vuosina 2009 ja 2010 ennen muuttoaan Ruotsiin Christian toimi perustajaosakkaana Arcadium Infrastructuressa, jonka tavoitteena oli perustaa 2 miljardin euron pitkäaikainen infrastruktuurivelkarahasto.

Vuodesta 2001 vuoteen 2009 Christian työskenteli Lontoossa FSA:n Euroopan infrastruktuuritiimin varapääjohtajana, jossa hän osallistui useisiin uraauurtaviin infrastruktuuri- ja kunnallisrahoitushankkeisiin. Sen lisäksi, että hän johti FSA:n toimintaa Italiassa, hän oli myös mukana monissa projektirahoitustransaktioissa useissa Euroopan maissa, mukaan lukien Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Pohjoismaat.

Hän aloitti uransa Account Executivena Willis Ltd:n Lontoon toimiston Global Financial Risk Practice -osastolla, jossa hän vastasi etenkin italialaisten pankkien vakuutus- ja jälleenvakuutussalkuista.

Hän valmistui Milanon Bocconi-yliopistosta Financial Markets and Institutions -laitokselta. Myöhemmin hän opiskeli Rotterdamin Erasmus-yliopistossa sekä London Business Schoolissa. Hän puhuu italiaa äidinkielenään, sujuvaa englantia ja sloveniaa ja hallitsee hyvin ruotsin ja ranskan.

Cornelia Böttiger

Communications Manager
cornelia.bottiger(at)infranode.se
+46 73 515 41 06

Cornelia vastaa Infranoden sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja keskittyy rakentamaan ja vahvistamaan yrityksen mainetta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus viestintä- ja tuotemerkkityöstä sekä tapahtumista ja projektinjohdosta painottuen erityisesti yhteiskunnallisiin toimijoihin ja yhteiskuntakriittisiin kysymyksiin.

Ennen aloittamistaan Infranodella vuonna 2023 Cornelia työskenteli Global Head of Communicationin tehtävässä hoitoalan yritys Kryssä, jossa hän oli osa laajennettua johtoryhmää. Sitä ennen hän työskenteli viestintäkonsulttina yhdessä Ruotsin johtavista viestintätoimistoista Gullers Gruppissa. Hänellä on muun muassa kokemusta suurten PR- ja viestintäprojektien vetämisestä, toimintaperiaateprosessien työstämisestä, viestinnästä pääomanhankinnassa sekä kriisiviestinnästä.

Cornelialla on kansainvälinen maisterintutkinto valtiotieteestä ja kandidaatintutkinto strategisesta viestinnästä. Hänellä on taustaa myös laivaliikenteestä ja hän on aiemmin opiskellut yritystaloutta ja ranskaa. Cornelia on kirjoittanut molemmat opinnäytetyönsä aiheesta urbaani kehitys ja kestävyys. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Daniel Oxholm

Senior Investment Associate
daniel.oxholm(at)infranode.se
+45 25 60 80 45

Daniel aloitti Infranodessa huhtikuussa 2022 Investment Associatena. Ennen siirtymistään Infranodelle Daniel työskenteli kuusi vuotta Nykredit Advisoryssa, paikallisessa yritysjärjestely-yrityksessä, joka keskittyy energia- ja infrastruktuurisektorille.

Daniel toimi neuvonantajana sekä paikallisille että kansainvälisille sijoittajille sekä suurille energia- ja utility-alan yrityksille, jotka etsivät infrastruktuuri-investointeja Tanskassa.

Lisäksi Daniel on työskennellyt Catella Corporate Financessa Pan-European Real Estate advisorina keskittyen suuriin transaktioihin Tanskassa.

Danielilla on maisterintutkinto laskentatoimesta ja strategisesta johtamisesta ja kandidaatin tutkinto taloustieteestä ja liiketaloustieteestä Kööpenhaminan Business Schoolista. Danielin äidinkieli on tanska, ja hän asuu Kööpenhaminassa.

Erik Botnevik

Partner and Director
Country Lead Norway
Sector Head Digital Infra
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik aloitti Directorina Infranodessa tammikuussa 2018 ja hän toimii Infranoden Norjan maajohtajana sekä sektorivastaavana digitaalisesta infrastruktuurista.

Hänellä on yli yhdeksäntoista vuoden kokemus transaktioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tämä sisältää johtotehtäviä Telenor Groupissa, jossa hänellä oli vastuullaan muun muassa konsernin globaali investointi- ja portfoliostrategia.

Erik Botnevikillä on yli kymmenen vuoden kokemus neuvonantajan tehtävistä norjalaisissa transaktioissa tietoliikenne-, energia- ja infrastruktuurisektoreilla johtaville investointipankeille kuten ABN AMRO, Citi ja SEB. SEB Corporate Finance -rahoituspalveluyhtiössä Oslossa hän vastasi Pohjoismaisesta tietoliikennetoiminnasta sekä norjalaisesta infrastruktuurista.

Erikillä on kandidaatin tutkinto London School of Economicsista ja maisterin tutkinto Cass Business Schoolista. Hän on norjalainen ja asuu Oslossa.

Evelina Radgren

Head of Investor Relations
evelina.radgren(at)infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina vastaa sijoittajasuhteista ja varainhankinnasta Infranodella. Hänellä on kokemusta rahoitusalalta sekä Investment Associatena Infranodessa ja ennen sitä Senior Associatena Grant Thorntonin transaktioneuvontatiimissä.

Evelina aloitti Infranodella vuonna 2019. Sijoittajasuhteiden lisäksi Evelina työskentelee aktiivisesti myös Infranoden ESG-toiminnan parissa.

Evelinalla on laskentatoimen, arvonmäärityksen ja varainhoidon maisterintutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta, jossa hän suoritti myös kandidaatin tutkintonsa.Opintoihin kuului lukukausi vaihto-opiskelijana Austinissa University of Texas, McCombs School of Business -oppilaitoksessa. Opiskeluaikana Evelinalla oli harjoittelijana Investorilla ja Carnegie Investment Bankilla Tukholmassa. Investorilla Evelina työskenteli Patricia Industriesin tytäryhtiöiden ja muiden noteeraamattomien sijoituskohteiden parissa. Carnegiella Evelina työskenteli sekä yksityisten että julkisten yhtiöiden parissa. Evelinan äidinkieli on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Farid Mountassir

Investment Analyst
farid.mountassir(at)infranode.se
+358 409 673 995

Farid toimii Infranoden Investment Analystinä, ja hänellä on aikaisempaa kokemusta energia-alalta. Ennen siirtymistään Infranodelle vuonna 2022 Farid työskenteli energia-alan ja utility-palveluiden myynnin parissa sekä energiaprojektien liiketoimintojen kehittämisessä Advenin teollisuus- ja kaukolämpösektorilla.

Lisäksi Faridillä on kokemusta energia- ja infrastruktuurialan yritysjärjestelyistä ja pääomaneuvonnasta oltuaan harjoittelussa DNB:ssä. Faridillä on maisterintutkinto Åbo Akademistä, ja hän viimeistelee parhaillaan Finance and Investments -lisäopintoja Helsingin Hankenilla.

Faridin äidinkieli on ruotsi, ja hän puhuu englantia, suomea ja Marokon arabiaa sujuvasti sekä hallitsee ranskan ja portugalin alkeet.

Jasmin Kotivuori

Investor Relations Manager
jasmin.kotivuori(at)infranode.se
+358 44 493 42 43

Jasmin työskentelee Infranodella sijoittajasuhdepäällikkönä ja hän on myös vastuussa varainhankinnasta. Hänellä on noin kuusi vuotta kokemusta eri infrastruktuuri rahastonhoitajilta.

Jasminillä on kansainvälinen tausta ja hänellä on työkokemusta Lontoosta sekä Pohjoismaista. Ennen Infranodeen siirtymistään Jasmin työskenteli sijoittajasuhdepäällikkönä Taaleri Energialla Helsingissä. Ennen Taaleri Energiaa hän työskenteli Lontoossa melkein seitsemän vuotta. Jasmin työskenteli Foresight Groupilla neljä vuotta Senior Business Development Managerina. Hän aloitti uransa Bloombergilla, jossa hän työskenteli suomalaisten sekä islantilaisten institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Jasminilla on kandidaatin tutkinto University of Exeter Business Schoolista ja lisäksi hän on suoritti CAIA-tutkinnon vuonna 2019. Hänen äidinkielensä on suomi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Joel Löfroth

Director, Country Lead Sweden
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel on Investment Teamin johtaja ja vastaa Infranoden Ruotsin sijoitustoiminnoista. Joel aloitti Infranodella vuonna 2017, ja hänellä on noin 10 vuoden kokemus infrastruktuurisijoituksista.

Tultuaan Infranodelle Joel on ollut mukana ja johtanut useita investointeja, kuten Vandel III, Yilport Sweden ja Oslo, Skånska Energi ja Loiste.

Ennen Infranodeen siirtymistään Joel työskenteli Elleviossa (aiemmin Fortum Distribution Sweden) liiketoiminnan kehityksen ja yrityskaupan parissa. Ennen Ellivioa Joel työskenteli kaksi vuotta Nordic Coverage -tiimissä Royal Bank of Scotlandissa (RBS).

Joelilla on taloustieteen maisterintutkinto Warwickin yliopistosta ja hän suoritti Åbo Akademissa kandidaatintutkinnon.

Johan Medin

Senior Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan aloitti Infranodessa vuonna 2017 ja työskentelee Investment Managerina. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus yrityskaupoista.

Infranodessa Johan työskentelee pääasiassa sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvien sijoitusten parissa ja oli osa Omsorgboligin sijoitustiimiä.

Hän on toiminut lisäksi osana Oslofjord Varmen sijoitustiimiä. Transaktioihin liittyvien toimeksiantojen lisäksi hän on ollut myös mukana sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa.

Ennen Infranodeen siirtymistään hän työskenteli kolme vuotta investointipankkiirina Nordean Tukholman yksikössä, missä hän osallistui useisiin transaktioihin ja eri alojen listautumisanteihin.

Johanilla on maisterin tutkinto Göteborgin kauppakorkeakoulusta. Opiskeluvuosiensa aikana hän työskenteli osa-aikaisesti AP6-eläkerahastossa Göteborgissa ja hänellä on myös kokemusta investointipankkitoiminnasta työharjoitteluista Barclayssilla Lontoossa sekä Carnegiella Tukholmassa. Hän on myös opiskellut vaihto-oppilaana Italian Milanon Bocconi-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

Johan Tiselius

Head of Sustainability
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan toimii Infranodella Investment Managerina ja hänellä on yli 5 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä. Infranodeen liittymisensä jälkeen hän on osallistunut useisiin prosesseihin ja transaktioihin pohjoismaisen infrastruktuurin ympärillä.

Johanin transaktio- ja originointityöt kattavat Pohjoismaat ja hän vastaa Infranoden ESG-asioihin liittyvistä aloitteista.Hän toimii Eneo Navitas AB:n hallituksen jäsenenä ja ElectriCityn hallituksen varajäsenenä.

Ennen liittymistään Infranodeen, Johan työskenteli Citigroupin Nordic Investment Banking -tiimissä, jossa hän työskenteli sekä ruotsalaisten että kansainvälisten cross-border yritysostojen, yritysmyyntien ja yksityisten sijoitusten kanssa eri toimialoilla.

Johanilla on maisterin tutkinto rahoituksesta ja strategisesta johtamisesta Copenhagen Business Schoolista sisältäen lukukauden Singapore Management Universityssä. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

Julia Cronholm Andersdotri

Office Coordinator
Julia.Cronholm(at)infranode.se
+46 709 14 65 67

Julia aloitti Infranodessa huhtikuussa 2022 Office Coordinatorina. Hänen päävastuualueinaan on varmistaa toimiva toimistoympäristö ja koordinoida tapahtumia.

Hänellä on yli 10 vuoden kokemus koordinoinnista ja hän on viimeksi ollut vastuussa vastaanottovirkailijoista ja myymäläpäälliköistä ja lisäksi hän on vastannut laskurahoituksista.

Julian äidinkieli on ruotsi, ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Julia Kosulko

Operations and Sustainability Manager
julia.kosulko(at)infranode.se
+46 70 639 8468

Julia toimii Infranoden Asset Management -tiimin Operations Managerina yhdeksän vuoden kokemuksella kaupallisesta konsultoinnista energia-alalla. Julia aloitti Infranodella kesäkuussa 2021.

Ennen siirtymistään Infranodelle Julia työskenteli Swecolla ja Pöyryllä (nykyisin AFRY). Hänen ydinosaamistaan ovat kaukolämpö ja energiatehokkuus. Lisäksi hän on työskennellyt kattavasti erilaisten uusiutuvan energian teknologioiden parissa. Näillä alueilla Julia teki markkina- ja kaupallisia analyyseja, rakensi liiketoimintasuunnitelmia ja kaupallisia malleja, suoritti laatuarviointeja ja tietovetoisia analyyseja.

Viimeiset kuusi vuotta Julia on työskennellyt kaupallisena konsulttina ja myöhemmin kaupallisena johtajana infrastruktuuriyritysjärjestelyjen due diligence -arvioinneissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Julian erikoisosaamista ovat olleet volyymiennusteet, hinnoittelustrategia, sopimukset ja hankinta-analyysit. Julia vastaa analyysin eheydestä ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta nykyisen liiketoimintaportfolion arvioinnissa sekä näyttöön perustuvien tulevaisuudennäkymien ja lisäarvoa tuovien aloitteiden rakentamisesta.

Julialla on konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Kiovan rakennus- ja arkkitehtuuriyliopistosta erikoisalanaan lämmitys ja ilmanvaihto. Lisäksi hänellä on diplomi-insinöörin tutkintoa vastaava koulutus Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta (KTH) ja Chalmersista pääaineenaan energia-alan strategiset arvioinnit. Julia on suorittanut myös useita rahoitukseen, viestintään ja johtamiseen liittyviä lisäopintoja.

Julian äidinkieli on ukraina ja hän puhuu sujuvasti englantia, ruotsia ja venäjää.

Jussi Kärnä

Operations Manager
jussi.karna(at)infranode.se
+358 407 389 130

Jussi on Infranoden Asset Management -tiimin Operations Manager, jolla on energia-alan kokemusta yli kymmenen vuoden ajalta eri tehtävistä. Jussi aloitti Infranodessa vuonna 2022. Ennen Infranodelle siirtymistään Jussi työskenteli Fortumilla, jossa hän aloitti uransa Invest and Portfolio Analysis -tiimissä.

Jussin vastuulla oli sijoitusanalyysi DHC- ja jätepalveluiden liiketoimintayksiköissä ja hän työskenteli myös muissa strategisissa sijoitusprojekteissa Fortumin eri tuotantoyksiköissä. Paitsi että Jussin tehtävänä oli parantaa yhtiön omia toimintoja, hän tuki myös Fortumin yhteisomistuksessa olevia kaukolämpöyhtiöitä. Ennen lähtöään Fortumilta hänen viimeinen tehtävänsä oli ryhmän strategisessa PMO:ssa, jossa hän työskenteli varmistaakseen 100 M€ realisoinnin / arvonluontitavoitteen uudistavalle hankesalkulle, joka julkistettiin Fortum Capital Markets Dayn aikana vuonna 2020.

Lisäksi Jussi toimi Fortumissa Desk Analystinä ja Traderina energian tukkumyynnissä tehden kahdenvälistä kauppaa fyysisistä tuotteista ja analysoiden Länsi-Euroopan energia-alan perusteita. Jussilla on myös kokemusta liikkeenjohdon konsultoinnista Pöyrystä, jossa hän työskenteli Pohjois-Amerikan toimijoiden kanssa.

Jussilla on maisterintutkinto rahoituksesta ja sijoittamisesta Rotterdamin Erasmus-yliopiston School of Managementistä ja kandidaatin tutkinto Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Lisäksi Jussilla on Chartered Financial Analyst® -titteli. Hänen äidinkielensä on suomi, minkä lisäksi hän puhuu sujuvaa englantia.

Karin Cakste

Group CFO
karin.cakste(at)infranode.se
+46 70 519 87 87

Karin on Infranoden Group CFO, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus eri johtajantehtävistä rahoituksesta ja pääomasijoittamisesta ja hän on viime vuodet keskittynyt yhä enemmän kestäviin investointeihin.

Hän aloitti Infranodessa vuonna 2023. Karin on mukana Infranoden johtoryhmässä ja hän keskittyy finanssitoimintojen lisäksi edistämään Infranoden kasvumatkaa sekä tukemaan muita liiketoimintoja.

Ennen Infranodea Karin työskenteli yksityissijoittamisen parissa CFO:na Summa Equityssä, jossa hän oli johtoryhmän jäsen ja rakensi finanssitoimintaa sekä toimi CEO:na valvovalle vaihtoehtorahanstoinhoitajalle. Sitä ennen hän toimi CFO:na Litorinassa. Hän on osallistunut pääomanhankintaan sekä Summa Equityssä että Litorinassa.

Pääomasijoittamisen lisäksi Karin on työskennellyt PwC:llä sekä tilintarkastajana että johtamiskonsulttina ja toiminut sekä Finance Managerina että CFO:na.

Karinilla on liiketaloustieteen MSc-tutkinto laskentatoimesta ja rahoituksesta Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Karin Nadal

Head of People & Culture
karin.nadal(at)infranode.se
+46 72 173 15 77

Karin työskentelee Infranodella tittelillä Head of People & Culture. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus henkilöstöhallinnosta useilta aloilta.

Karin aloitti Infranodella vuonna 2023 ja hän vastaa Infranoden työntekijästrategian kehittämisestä ja toteuttamisesta. Keskittymällä vahvasti yrityskulttuuriin ja työntekijäkokemukseen Infranode houkuttelee, kehittää ja motivoi edelleen työntekijöitä ja avainosaajia varmistaakseen toiminnan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Karinilla on diplomiekonomin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän aloitti työuransa Executive Search -konsulttina keskittyen erityisesti julkiseen sektoriin sekä tekniseen osaamiseen. Sen jälkeen Karin työskenteli Deloitten HR-osastolla ja vastasi rekrytoinnista ja Employer Brandingistä.

Viimeiset 9 vuotta Karin työskenteli H&M-konsernissa useissa rooleissa, kuten HR Managerina kahdelle eri tuotemerkille. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Katrin Salwén

General Counsel
katrin.salwen(at)infranode.se
+46 730 49 00 86

Katrin Salwénilla on yli 20 vuoden kokemus General Counselin ja Head of Legalin tehtävistä sekä johtavista kansainvälistä että ruotsalaisista asianajotoimistoista. Katrin aloitti Infranodella General Counselina toukokuun 2022 lopussa.

Tätä ennen hän toimi Group General Counselina Camfilillä, jossa hän vastasi maailman johtavien puhdasilmaratkaisujen lakitoiminnoista. Yrityksellä oli 4 700 työntekijää ja toimintaa 33 maassa. Ennen sitä Katrin työskenteli Head of Legal -tehtävässä Keolis Sverige AB:ssä, jossa oli 6 000 työntekijää.Yhtiö on kuljetusalalla toimivan kansainvälisen Ranskalaisen ryhmän suurin tytäryhtiö ja ryhmällä on 60 000 työntekijää. Katrin on myös työskennellyt johtavissa kansainvälisissä ja ruotsalaisissa täydenpalvelun asianajofirmoissa.

Katrin puhuu äidinkielenään ruotsia, sujuvaa englantia ja hyvin ranskaa.

Leif Andersson

Founding Partner and chairman
of the investment committee
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif on yksi Infranoden Founding Partnereista, toimii investointikomitean puheenjohtajana ja on Infranoden hallituksen jäsen. Leifillä on lähes 30 vuoden kokemus kiinteistö- ja rahoitusalalta.

Hän työskenteli lähes 10 vuotta sijoitustoimintojen johtajana AP-rahastoihin kuuluvassa AP Fastigheter -kiinteistöyhtiössä aina vuoteen 2002 saakka, kunnes perusti Areimin, jossa hän toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä.Työuransa Leif aloitti pörssinoteeratussa Paul Anderson Industrier in Västerås-yrityksessä, jossa hän toimi analyytikkona ja controllerina. Vuonna 1994 hän siirtyi ruotsin AP-rahastojen (1–3) kiinteistöyhtiöön, jossa hänet ylennettiin pian sijoitustoimintojen johtajaksi. Tässä työssä hän jatkoi vuoteen 2002 asti.

Vuonna 2003 Leif perusti Areimin Blackstone Groupin kiinteistötoiminnan pohjoismaiseksi kumppaniksi. Areim aloitti yhteistyön ING:n kanssa (nyk. CBRE GI) vuonna 2005 tarkoituksenaan tukea yritystä pohjoismaisen kiinteistörahastotoiminnan aloittamisessa. Leif oli myös yksi kolmesta JARL AM:n perustajasta. Yhtiö tunnetaan Stockholm Waterfront -kongressikeskuksen rakennuttajana.

Areim lanseerasi vuonna 2007 ensimmäisen kiinteistörahastonsa, johon ATP, APG ja GIC sijoittivat 2,1 miljardin kruunun pääoman. Vuonna 2012 yhtiö perusti Areim II -rahaston, jonka noin kolmen miljardin kruunun pääoman sijoittivat muun muassa APG, GIC, AP4 ja Allianz. Nykyisin Areimilla on yhteensä neljä rahastoa, joiden pääoma on yhteensä n. 18 miljardia Ruotsin kruunua.

Vuonna 2002 Leif oli yksi INREVin, Euroopan listaamattomien kiinteistömarkkinoiden yhdistyksen, perustajajäsenistä ja toimi sen hallituksessa 8 vuotta. Vuonna 2004 Leifistä tuli kiinteistöyhtiö CA Fastigheter AB:n ulkoinen hallituksen jäsen.

Leif on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon kiinteistöalalta Ruotsin teknisessä korkeakoulussa, Kungliga Tekniska Högskolanissa ja EMBA-tutkinnon Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulussa.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson(at)infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenitalla on vankka tausta palvelualalta, jossa hän on työskennellyt toimisto- ja palvelupäällikkönä johtavissa mainostoimistoissa vuodesta 2004.

Ennen siirtymistään Infranodeen Lenitalla oli muun muassa henkilöstövastuu vastaanottovirkailijoista, konferenssin emännistä ja talonmiehistä. Lenitan yleinen vastuu on varmistaa toimiva toimistoympäristö.

Lenitan äidinkieli on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Linnea Poulsson

Senior operations manager
linnea.poulsson(at)infranode.se
+47 982 639 55

Linnea joined Infranode in May 2022 as Senior Operations Manager in the Asset management team. Before Linnea joined Infranode, she worked at Statkraft, the largest power group in Norway.

For the last 8 years she worked in the industrial ownership unit, which is responsible for Statkraft’s ownerships in other Norwegian power groups. She has been board member and head of the audit committees of Agder Energi, Eviny and board member of Lede (DSO). At Statkraft she has also worked with financial planning, risk management and internal audit. In addition, she has experience as a consultant at Econ Pöyry and Capgemini.Linnea was educated at the Norwegian University of Science and Technology (M.Sc. Industrial Economics, 2002) and the Norwegian School of Economics (cand merc, finance, 2004). She is based in Oslo.

Martin Ekström

Partner and Head of Asset Management
martin.ekstrom(at)infranode.se
+46 73 079 34 14

Martinilla oli yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä teollisuudesta. Martin aloitti Infranodella Head of Asset Managementin tehtävässä syksyllä 2020.

Ennen siirtymistään Infranodelle hän toimi Nordic Capitalin operaatiotiimin johtajana tehden yhteistyötä salkkuyhtiöiden johtoryhmien kanssa. Työnkuvaan kuului arvonluominen ja riskien vähentäminen. Lisäksi Martin on toiminut senior management -tehtävissä kahdessa Nordic Capitalin salkkuyhtiössä: SVP Strategy and Business Development -tehtävässä globaalissa metallintuotantoyrityksessä Luvatassa ja viimeisimpänä COO:na Pohjoismaisessa muotiyrityksessä Gina Tricot’ssa.

Martin aloitti uransa Yhdysvalloissa strategiakonsulttiyhtiö Applied Valuessa. 10 vuoden uran aikana hänestä tuli lopulta New Yorkin toimiston johtaja ja hän johti laajoja asiakastoimeksiantoja auto- ja kodinkonealalla.
Martinilla on tekniikan tohtorintutkinto Stanfordin yliopistosta, jossa hän tekee jatkotutkimusta teknologiajohtamisesta projektipohjaisilla aloilla.

Hänellä on myös maisterintutkinto tuotantotaloudesta ja johtamisesta Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Opintoihin sisältyi apuraha Pariisin Ecole Polytechnique -oppilaitoksessa.

Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hyvin ja ranskaa.

Mathilde Meier Mysen

Investment Associate
mathilde.mysen(at)infranode.se
+46 709 61 76 27

Mathilde toimii Infranoden Investment Analystinä ja hänellä on aikaisempaa kokemusta yritysjärjestelyistä. Ennen siirtymistään Infranodelle vuonna 2021 Mathilde työskenteli Senior Analystinä Transaction Diligence -tiimissä EY:n strategia- ja transaktio-osastolla Tukholmassa.

EY:llä viettämiensä vuosien aikana hän tarjosi taloudellista tukea asiakkaille sekä osto- että myyntipuolella eri toimialoilla mukaan lukien pelit, kaivostoiminta, SaaS, paperi ja pakkaukset sekä rakentaminen.

Mathildella on sovelletun taloustieteen ja rahoituksen maisterin tutkinto Copenhagen Business Schoolista, jossa hän suoritti myös taloustieteen ja liiketalouden maisterin tutkinnon. Opintojensa ohessa hän työskenteli osa-aikaisena muotialan yritys Designers Remixin rahoitusosastolla. Lisäksi hän vietti vaihto-oppilasvuoden Singapore Management Universityssä Singaporessa. Mathilden äidinkieli on norja ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Max Engardt

Operations Manager
max.engardt(at)infranode.se
+46 72 206 99 07

Max on Infranoden Asset Management -tiimin Operations Manger seitsemän vuoden kokemuksella liikkeenjohdon konsultoinnista ja televiestintäalalta. Max aloitti Infranodella keväällä 2021.

Ennen Infranodelle siirtymistään Max työskenteli Telia Companylla johdon assistenttina, jossa hän tuki ja työskenteli tiiviisti konsernin johdon ja hallituksen kanssa raportoiden konsernin toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan toimiston johtajalle. Max vastasi myös kuituliiketoiminnasta kiinteistönomistajille Ruotsissa.

Max aloitti uransa Accenture Strategyllä johdon konsulttina työskennellen useilla eri toimialoilla, mukaan lukien terveydenhuolto, tietoliikenne ja rakentaminen. Hänen toiminnallinen painopisteensä oli digitalisaatio ja teknologiastrategia.

Maxilla on teknillisen fysiikan diplomi-insinöörin tutkinto Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta (KTH) erikoisalanaan diskreetti matematiikka ja teoreettinen tietojenkäsittelytiede.

Opintojensa aikana Max vietti lukukauden vaihto-oppilaana Hongkongin tiede- ja teknologiayliopistossa ja suoritti useita opetustehtäviä sekä harjoitteluja, mukaan lukien harjoittelun Atlas Copcolle Hyderabadissa Intiassa. Maxin äidinkieli on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

Niikka Liimatainen

Senior Investment Manager / Country Lead Finland
niikka.liimatainen(at)infranode.se
+358 45 166 3882

Niikka aloitti Infranodella vuonna 2019 Investment Associatena ja toimii nykyään Suomen maajohtajana. Tätä ennen Niikka työskenteli investointipankkiirina sekä Lontoossa että Suomessa. Hän on osallistunut lukuisiin yrityskauppoihin eri aloilla mukaan lukien infrastruktuurisektorilla.

Valmistuttuaan vuonna 2016, Niikka aloitti uransa UBS Investment Bankissa analyytikkona, jossa hän osallistui lukuisiin yrityskauppoihin ostajan neuvonantajana. Ennen liittymistään Infranodeen, Niikka työskenteli Aventum Partnersilla osallistuen lukuisiin pohjoismaisiin yrityskauppoihin.

Niikalla on KTM-tutkinto Hanken School of Economicsista rahoitus pääaineena sekä rahoituksen kandidaatintutkinto John Molson School of Businessista. Hän on myös opiskellut lukuvuoden Shangain ESSCA-yliopistossa. Niikan äidinkieli on suomi, ja hän puhuu sujuvaa englantia sekä hallitsee ranskan ja ruotsin perusteet.

Olof Domander

Valuation Associate
olof.domander(at)infranode.se
+46 72 963 53 47

Olof on Infranoden Valuation Associate, jolla on yli kahden vuoden kokemus taloudellisesta mallintamisesta ja arvioinnista.

Ennen siirtymistään Infranodelle vuonna 2022, Olof työskenteli SEB:llä equity research analystinä keskittyen Small-Cap-osakkeisiin ja palveluyhtiöihin. Hän on aiemmin työskennellyt Grant Thorntonin Valuation Teamissä keskittyen yrityskauppojen arviointeihin, yritysostoihin ja johdannaisten kaupalliseen mallintamiseen.
Olofilla on maisterintutkinto liiketaloustieteestä Linköpingin yliopistosta pääaineenaan rahoitus. Lisäksi hän oli vaihto-oppilaana Pittsburghin yliopistossa. Olof valmistui vuonna 2020. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään sekä sujuvaa englantia.

Petter Ledsaak

Investment Manager – Debt Lead
petter.ledsaak(at)infranode.se
+47 481 064 90

Petter aloitti Infranodessa maaliskuussa 2022 Investment Associatena. Ennen siirtymistään Infranodelle Petter työskenteli Citissä yli viiden vuoden ajan. Viimeksi hän työskenteli Lontoossa Project and Infrastructure Finance -tiimissä keskittyen velkaneuvontaan, velkasijoittamiseen ja infrastruktuuriprojektien lainoihin Euroopassa ja Lähi-Idässä.

Hän on myös työskennellyt Citin Nordic Corporate & Investment Banking -tiimissä Kööpenhaminassa. Ennen Citiä hän oli vuoden Kööpenhaminassa Pareto Securitiesilla.

Petterillä on maisterintutkinto laskentatoimesta ja rahoituksesta ja kandidaatin tutkinto taloustieteestä ja liiketaloustieteestä Kööpenhaminan Business Schoolista. Petterin äidinkieli on norja, ja hän asuu Oslossa.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip on Infranoden Founding Partner ja CIO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon. Hänet on nimitetty Infranode I Holding -rahaston hallituksen puheenjohtajaksi.

Hän valvoo kohdehankintaa ja liiketoiminnan kehitystä ja on investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Hänellä on 12 vuoden kokemus Pohjoismaissa infrastruktuurialalta ja kokonaiset 17 vuotta kokemusta sijoituksista, yritysjärjestelyistä, liiketoiminnan kehityksestä ja yhtiölainsäädännöstä.

Philip istuu myös Eneo Navitasin, Infranode Energin ja Loiste Holdingin hallituksissa sekä varajäsenenä ElectriCityssä ja Yilport Gävle Swedenissä.

Ennen Infranoden perustamista Philip toimi SEK:in (Svensk Export Kredit) johtavana neuvonantajana Advisory Services -palveluissa, ja arvioi vientiin erikoistuneen Swedish Export and Infrastructure Fund -infrastruktuurirahaston rakennetta. Philip toimi perustajaosakkaana Flygplatsutveckling i Sverige AB:ssa, ja pyrki perustamaan Ruotsiin pitkäaikaisen lentokenttäinfrastruktuuriin keskittyvän sijoitus- ja hallintoyhtiön.

Vuodesta 2007 vuoteen 2012 Philip toimi Investment and Project Development Managerina Nordic Airport Propertiesilla, joka on yksi harvoista julkisen sektorin ja yksityissektorin yhdessä johtamista yhtiöistä. Yhtiön tarkoituksena on kehittää ja rahoittaa Ruotsin infrastruktuuria. Philipin kokemus julkisen puolen infrastruktuurista ulottuu operaatioista ja projektinhallinnasta kohdehankintaan ja toimeenpanoon. Hän toimi myös hallituksen sihteerinä.

Ennen tätä Philip oli perustajaosakas ja toimitusjohtaja johdon konsultointiyrityksessä, joka tarjoaa yrityskauppoihin liittyviä palveluita. Vuonna 2002 Philip aloitti uransa Associatena Ruotsin johtavassa lakiyhtiössä, Mannheimer Swartlingissa (MSA) M&A- ja Banking & Finance -tiimeissä.

Philip suoritti sekä oikeustieteen maisterintutkinnon että kauppatieteiden kandidaatintutkinnon Tukholman yliopistossa vuonna 2002. Opintoihin sisältyi stipendiopintoja Yhdysvalloissa NYU Stern School of Business- ja NYU School of Law -oppilaitoksissa sekä Australiassa Bond-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hallitsee saksan perusteet.

Pontus Berg

Investment Analyst
pontus.berg(at)infranode.se
+46 70 604 10 56

Pontus on Infranoden Investment Analyst. Ennen Infranodelle siirtymistään Pontus työskenteli Alecta Investment Managementissa keskittyen kansainvälisiin infrastruktuurisijoituksiin. Alectalla Pontus sai kokemusta useista suurista infrastruktuuritransaktioista Pohjoismaissa ensisijassa kaukolämmön, digitaalisen infrastruktuurin ja merituulivoiman parissa.

Pontuksella on maisterintutkinto rahoituksesta ja kandidaatintutkinto taloustieteestä Tukholman kauppakorkeakoulusta. Lisäksi hän on opiskellut lakia Uppsalan yliopistossa.

Opiskellessaan Tukholman kauppakorkeakoulussa Pontus suoritti useita harjoitteluita esimerkiksi Areimin Real Estate Investments -osastolla, Söderberg & Partnersin Strategy and Equity Research -osastolla ja Deloitte Financial Advisoryn Transaction Services -osastolla.

Hän puhuu ruotsia äidinkielenään sekä sujuvaa englantia.

Pontus Ferno

CFA Valuation Manager
pontus.ferno(at)infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus vastaa Infranodella arvioinnista. Hänellä on myös seitsemän vuoden kokemus rahoitusanalyysistä, arvioinnista sekä mallintamisesta työskenneltyään sijoituspankeissa luottokelpoisuuslaitoksessa ja arviointikonsulttina.

Ennen Infranodea Pontus työskenteli Ruotsin Deloittella Valuation & Modelling -tehtävien parissa. Hän on aiemmin työskennellyt luottoanalyytikkona Saksassa Deutsche Bankissa sekä Ruotsissa Moody’s Investors Servicessä.

Pontuksella on siviiliekonomin tutkinto Ruotsin Linköpingin yliopistosta ja hän on CFA Charterholder. Hän on työskennellyt ja opiskellut Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia. Lisäksi hän hallitsee hyvin ranskan.

Rebecca Alnesjö

Investment Associate
rebecca.alnesjo(at)infranode.se
+46 70 187 22 22

Rebecca on Infranoden Investment Analyst, ja hän on työskennellyt kaksi vuotta neuvonantajana transaktioiden parissa.
Ennen siirtymistään Infranodelle vuonna 2021 Rebecca työskenteli EY:n Valuation, Modelling and Economics -osastolla Tukholmassa, jossa hän keskittyi ennen kaikkea energiasektorin arviointiin ja mallintamiseen.

Hänellä on EY:stä kokemusta myös Financial Restructuringista.

Rebeccalla on talousalan Business Administration -maisterintutkinto Norjan kauppakorkeakoulusta ja hän opiskeli lukukauden vaihto-oppilaana Berkeleyssä University of Californiassa. Lisäksi hänellä onBusiness and Economics -kandidaatintutkinto Linköpingin yliopistosta, jonka aikana hän opiskeli lukukauden vaihdossa Nanyang Business Schoolissa. Maisterinopintojensa aikana Rebecca suoritti kaksi harjoittelujaksoa SEB:ssä Corporate Finance -osastolla sekä Infrastructure and Project Debt Financing -osastolla.

Kandidaatintutkintoa suorittaessaan Rebecca työskenteli lisäksi osa-aikaisesti Linköpingin SEB:ssä. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Richard Drougge

Senior Fund Controller
richard.drougge(at)infranode.se
+46 70 820 48 65

Richard aloitti Infranodessa vuonna 2022. Ennen siirtymistään Infranodelle Richard toimi kiinteistöalalla hoitaen pohjoismaisia omistuksia ja kansainvälisiä rahastorakenteita Senior Fund Controllerina 3 vuoden ajan NREP:llä.

Richardilla on myös kokemusta yrityskaupoista Real Estate Advisory -tiimistä PwC:n Corporate Finance Department -osastolta. Kokemus ulottuu aina yritysmyynneistä ja -ostoista Due Diligence- Arviointi- ja strategiatehtäviin.
Richardilla on diplomi-insinöörin tutkinto Royal Institute of Technologystä (KTH) kiinteistö ja rakentamistalouden alalta.

Samuli Kivipelto

Senior Investment Associate
samuli.kivipelto(at)infranode.se
+358 50 439 00 55

Samuli toimii Infranoden sijoitustiimissä Investment Associatena. Ennen siirtymistään Infranodelle vuonna 2022 Samuli työskenteli noin viisi vuotta investointipankkiirina Helsingissä ICECAPITAL Pankkiiriliikkeessä, jossa hän keskittyi energia- ja infrastruktuurialan yritysjärjestelyiden neuvonantoon.

Samuli on toiminut neuvonantajana sekä paikallisille että kansainvälisille sijoittajille ja energiayhtiöille.

Hänellä on kokemusta lukuisista merkittävistä yrityskaupoista ja rahoitusjärjestelyistä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Lisäksi Samulilla on aiempaa kokemusta esimerkiksi sähkömarkkina-analyysista, jonka parissa hän työskenteli Fortumilla.

Samulilla on tuotantotalouden KTM-tutkinto Vaasan Yliopistosta. Hän on myös opiskellut vaihto-oppilaana lukukauden IÉSEG School of Managementissa Pariisissa keskittyen rahoituksen opintoihin. Lisäksi hän on tehnyt energiatekniikan lisäopintoja LUT-yliopistossa. Samulin äidinkieli on suomi, hän puhuu sujuvaa englantia ja hallitsee ruotsin perusteet.

Silas Harbo

Country Lead Denmark
silas.harbo(at)infranode.se
+45 23 82 07 36

Silas aloitti Infranodella marraskuussa 2021 Directorina ja Infranoden Tanskan liiketoiminnan vastaavana.

Hänellä on yli 12 vuoden kokemus energia- ja infrastruktuurialan transaktioista ja taloudellisista analyyseista. Hän siirtyi Infranodelle toimittuaan Directorina Nykredit Advisorylla, joka on paikallinen, pelkästään energia- ja infrastruktuurialan yritysjärjestelyjen neuvonantaja ja jonka perustamisessa hän oli myös mukana. Nykreditillä Silas toimi neuvonantajana useimmille suurille energia- ja sähköyhtiöille, tanskalaisille eläkerahastoille sekä kansainvälisille infrastruktuurirahastoille, jotka etsivät infrastruktuuri-investointeja Tanskassa. Lisäksi Silas vastasi yleisesti energia- ja infrastruktuuriyksikön tiedon keräämisestä ja jakamisesta Nykreditin tarjonnassa ja laajemmassa organisaatiossa. Hän oli mukana liiketoiminnan kehitystiimissä, joka perusti Nykreditin ESG-neuvontayksikön tukemaan suuryrityksiä ESG-luokitustensa parantamisessa.

Ennen Nykreditiä Silas työskenteli pääkonsulttina Dansk Energin strategisen analyysin yksikössä ja hänellä on laaja kokemus työskentelystä erilaisten energiasektoreiden ja sidosryhmien kanssa.

Silas Harbolla on Energy MBA -tutkinto Columbian yliopistosta ja kauppatieteiden maisterin tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta, jonka kautta hän opiskeli myös London School of Economicsissa ja ISCTE Business Schoolissa Lissabonissa. Silas on 13 kuukautta Georgiassa komennuksella palvellut entinen sotilasupseeri ja Kööpenhaminassa asuva Tanskan kansalainen.

Sofia Holmberg

Business Analyst
sofia.holmberg(at)infranode.se
+46 70-932 96 66

Sofia joined Infranode in April 2023 as their new Business Anlyst where she is a member of the Finance Team and working closely with the Asset Management Team.

Sofia has previously worked at a communcations agency with focus on financial communication as well as an Executive Compensaiton Analyst at Willis Towers Watson.

Sofia holds a M.Sc. in Economics with a major in Finance from Linköping University, wich included an exchange semester at the University of New South Wales, UNSW, in Sydney, Australia. She is a native Swedish speaker and fluent in English.

Sofia Sjerling

Investment Analyst
sofia.sjerling(at)infranode.se
+46 70 857 25 96

Sofia on Infranoden investointitiimin Investment Analyst. Sofia aloitti uransa Investment Banking Analystinä Citissä Lontoossa keskittyen sektoreihin teknologia, media ja telekommunikaatio ja työskenteli sen jälkeen Tukholman Citissä pohjoismaisten asiakkaiden parissa.

Ennen kuin hän aloitti Infranodessa vuonna 2023, hän työskenteli strategiakonsulttina Tukholman Accenturessa keskittyen digitalisaation ja uuden teknologian strategioihin.

Sofia suoritti maisterintutkinnon rahoituksesta sekä kandidaatin tutkinnon laskentatoimesta ja rahoituksesta Tukholman kauppakorkeakoulussa. Opiskeluvuosiensa aikana Sofia suoritti harjoitteluja muun muassa sektoreilla Debt Capital Markets ja Leveraged Finance Tukholman DNB:ssä, investointipankkitoiminnassa Tukholman Handelsbankenissa ja investointipankkitoiminnassa Lontoon Citissä. Sofian äidinkieli on ruotsi ja hän puhuu sujuvasti englantia.

Kattava kokemus ja asiantuntemus paikallisella läsnäololla

Alakohtainen asiantuntemus omistamiemme infrastruktuurikohteiden omistajuudesta ja parantamisesta

Meillä on paikallinen edustus jokaisessa Pohjoismaassa ja ymmärrämme eri tarpeita, säännöstöjä ja erilaisia haasteita

Verkostomme koostuu parhaista mahdollista asiaintuntijoista, joilla on kokemusta infrastruktuurialan johtavista asemista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

Haluamme osaamisellamme toteuttaa vastuullista sijoittamista, jolla parannetaan infrastruktuuriamme kestävän yhteiskunnan edestä

Asiantuntijaverkostomme

Verkostomme koostuu johtavista asiaintuntijoista, joilla on pitkä kokemus infrastruktuurialan johtavista asemista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Heillä on myös pitkä kokemus politiikasta ja institutionaalisesta sijoittamisesta. Kaikilla neuvonantajillamme on kattava pohjoismainen paikallisymmärrys maakohtaisista näkökohdista.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allanilla on lähes 45 vuoden kokemus julkiselta sektorilta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä valtionhallinnossa, Ruotsin hallituksessa ja Euroopan unionissa. Allan on Ruotsin infrastruktuurikomission jäsen ja hän on jo pitkään tehnyt työtä kestävän kehityksen puolesta niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.

Allan aloitti uransa toimittajana ennen kuin hänen aktiivisuutensa IF Metall -ammattiyhdistyksessä vei hänet politiikkaan Ruotsin työmarkkinaministeriön valtiosihteeriksi, työmarkkinahallituksen pääjohtajaksi ja kansanedustajaksi. Allan toimi valtiovarainministerinä Ingvar Carlssonin sosiaalidemokraattisessa hallituksessa ja Ruotsin pankin johtokunnan jäsenenä.

Vuosina 1995–2000 Allan toimi Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajana. Allan on työskennellyt myös Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n ja Lundin yliopiston hallitusten puheenjohtajana. Vuonna 2007 hänet nimettiin hallituksen pääneuvottelijaksi Ruotsin hakiessa menestyksekkäästi European Spallation Source -tutkimuslaitoksen sijoittamista Ruotsiin. Allan on toiminut neuvottelijana myös lukuisissa muissa projekteissa ja kansainvälisten komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenenä.

Tällä hetkellä Allan toimii Ruotsin infrastruktuurikomission jäsenenä, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin jäsenenä, tukholmalaisen ajatushautomon Global Utmaningin johtavana neuvonantajana sekä ympäristö- ja energia-asioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Anders Olsson

Senior Advisor ja Member of the Investment Committee

Anders on Infranoden Senior Advisor sekä investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Hänellä on lähes 35 vuoden kokemus pohjoismaiselta energiasektorilta mukaan lukien sähkönjakelu ja lämmitys. Hän työskenteli 10 vuotta johtavissa tehtävissä E.ONissa sekä toimi Ruotsin energiaviranomaisen hallituksen jäsenenä.

Anders johti E.ON:n Ruotsin sähköverkkoliiketoimintaa vuosina 2006–2008. Vuonna 2008 hänet nimitettiin SVP:ksi ja E.ON Nordicin johtoryhmän jäseneksi. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 hän toimi E.ON Nordicin varatoimitusjohtajana ja E.ON:n globaalin johtoryhmän jäsenenä.

Vuosina 2003–2006 Anders oli toimitusjohtajana ElektroSandberg AB:lla (myöhemmin ONE Nordic AB), joka on erityisesti energia- ja teollisuustuotannon ratkaisuihin suuntautunut johtava suunnittelu- ja rakennusyhtiö, jossa hän oli aiemmin toiminut varatoimitusjohtajana ja useissa muissa johtotehtävissä.

Anders on myös ollut Ruotsin energiaviranomaisen hallituksen jäsen vuosina 2006–2015 (vuodesta 2011 varapuheenjohtajana) sekä Euroopan sähköteollisuuden etujärjestö Eurelectricin hallituksen jäsen vuosina 2011–2015. Hän oli myös vuosina 2012–2015 tukholmalaisen energia- ja ilmastoasioihin keskittyvän ajatuspajan, Global Utmaning -järjestön hallituksen jäsen.

Andersilla on Executive MBA-tutkinto Lundin yliopistosta.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christianilla on 20 vuoden kokemus julkiselta sektorilta ja politiikasta. Hän on toiminut johtavissa tehtävissä sekä aluepolitiikassa että kunnallispolitiikassa.

Vuodesta 2000 vuoteen 2006 Christian työskenteli viestinnän ja vaalikampanjoiden parissa Ruotsin Maltillisessa kokoomuspuolueessa. Sen jälkeen hänestä tuli maakäräjäneuvos Östergötlandissa, jossa hän vastasi terveydenhuoltosektorista. Vuonna 2011 Christian aloitti kunnanneuvoksena Linköpingin kunnassa.

Vuosina 2011–2018 Christian oli Linköpings Stadshus AB:n hallituksen jäsen. Hän on näiden vuosien aikana pääasiassa työskennellyt infrastruktuurin parissa AB Östgötatrafikenissa, Ruotsin kuntien ja maakäräjien (SKL) kasvun ja aluekehityksen työryhmässä sekä Svensk kollektivtrafikenin eli Ruotsin julkisen liikenteen liikealajärjestön johtokunnassa. Hän on myös toiminut Science Park Mjärdevin puheenjohtajana.

Christian on tällä hetkellä AB Östgötatrafikenin varapuheenjohtaja ja kiinteistöyhtiö Sankt Kors Ab:n jäsen. Hän on myös maltillisen kokoomuspuolueen hallituksen jäsen.

Vuodesta 2018 alkaen hän on tehnyt maisterintutkintoa teknillisestä fysiikasta ja sähkötekniikasta Linköpingin yliopistossa.

Krister Skålberg

Senior Advisor

Krister has a long career covering many roles across the Nordic digital infrastructure space. He is an independent consultant with extensive experience in the Technology, Media and Telecom (TMT) sector.

Krister has spent his whole career in executive management positions for listed companies and in consulting roles in the areas of Transaction Advisory Services and Management Consulting. Over the past five years, Krister has built a technology team within EY’s strategy and transactions in the Nordics. He has led several assignments in strategic and operational areas, such as IT/Technology Due Diligence, and Commercial Due Diligence.
Krister hold a Master of science from the Royal Institute of Technology.

Lars Åberg

Senior Advisor ja Member of the Investment Committee

Lars toimii Infranoden Senior Advisorina ja on yhtiön investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Larsilla on 40 vuoden kokemus rahoitusalalta, joista 20 vuotta johtavissa asemissa Ruotsin AP-rahastoissa (korkosijoituspäällikkö) ja ruotsalaisessa eläke- ja vakuutusyhtiössä AMF:ssä (korkosijoituspäällikkö, ALM-päällikkö, allokointipäällikkö).

Lars on AP4-rahaston varapuheenjohtaja.

Lars aloitti työuransa PK Bankenissa (nyk. Nordea), jossa hän työskenteli 15 vuotta eri tehtävissä niin Ruotsissa kuin ulkomailla.

Vuosina 1991–1997 Lars toimi AP-rahastojen (1–3) korkosijoituspäällikkönä ja vastasi yli 600 miljardin kruunun sijoituspäätöksistä. Hän siirtyi sittemmin ruotsalaiseen eläke- ja vakuutusyhtiöön AMF:ään, jossa hän toimi korko- ja valuuttasijoituspäällikkönä, ALM-päällikkönä ja lopuksi sijoitusten allokoinnista vastaavana päällikkönä. AMF:llä hän toimi myös varainhoidon johtoryhmän jäsenenä.

Lars on toiminut AMF Fastigheter AB:n ja Rikshem AB:n hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamlan hallituksen jäsenenä.

Lars on valmistunut liiketalouden kandidaatiksi Tukholman yliopistosta.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Laurilla on yli 30 vuoden kokemus pohjoismaiselta energia-alalta, joista yli 10 vuotta suurten energiayhtiöiden toimitusjohtajana. Lauri on ollut muun muassa Pohjolan Voiman ja Vattenfall Finlandin toimitusjohtaja.

Laurilla on vuosikymmenien kokemus ja tietotaito energiayhtiöiden johtamisesta ja hän neuvoo Infranodea erityisesti Suomen energia-alan sijoituksissa. Ennen nimityksiä toimitusjohtajaksi hän toimi useissa eri energia-alan tehtävissä kasvavalla vastuulla.

Operatiivisten tehtäviensä lisäksi Lauri on toiminut useissa hallitustehtävissä energiayhtiöissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Tällä hetkellä Lauri toimii kaukolämpöyhtiö Vantaan Energia Keski-Uusimaan hallituksessa. Vantaan Energia Keski-Uusimaa on Infranoden, Vantaan Energian ja Kevan omistama yhtiö joka vastaa Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpötoiminnasta.

Koulutukseltaan Virkkunen on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Nielsillä on yli 40 vuoden kokemus merenkulku-, satama- ja logistiikka-alalta ja hän toimi 17 vuotta toimitusjohtajan tehtävissä, viimeksi Port of Helsingborgissa vuosina 2013–2018. Hänen toimikautensa aikana hän sai liiketoiminnan nousuun ja vahvisti yhtiön asemaa Ruotsin toiseksi parhaana konttisatamana.

Hän työskenteli yli 35 vuotta A.P.Møller-Maersk -ryhmässä. Vuosiin sisältyi ulkomaankomennuksia Saudi Arabiassa, Iranissa ja Espanjassa ja kolme vuotta Chilessä, jossa hän vastasi viiden Maersk-yhtiön toiminnoista maassa.

Euroopan rautatiekuljetuksia kehitettiin aktiivisesti vuosina 1990–1995, kun Niels toimi Maerskin omistamassa Skandi A/S:ssa toimitusjohtajana ja Ikea oli yhtiön tärkein eurooppalainen asiakas. Niels toimi Maerskin pääkonttorilla Maersk Linen konttialuskannan operatiivisena johtajana vuosina 1995–1998 ja oli mukana ryhmässä, joka pani alulle nykyisin APM Terminalsina tunnetun terminaalioperaattorin. Greenfield-terminaalit kehitettiin Salalahissa, Tangierissa ja Bremehavenissa ja yhteistyössä perustettiin toimitilat Italian ja Kauko-idän satamiin.

Vuonna 2008 hän sai tilaisuuden aloittaa Cargo Service Holding A/S:n toimitusjohtajana vastaten konttiterminaalista ja ahtaajatoiminnoista Århusissa ja PicIt-logistiikka-alan yrityksessä.

Hän on toiminut Norfolk Line BV:n, Maerskin Chilen yhtiöiden sekä Salalahin satamapalveluiden hallituksissa sekä Inport Intelligent Port Systems AB:n hallituksessa.

Nils oli vielä hiljattain Tanskan kunniakonsuli Helsingborgissa.

Nielsillä on kandidaatintutkinto Copenhagen Business Schoolista ja hän on osallistunut senior management -valmennusohjelmiin Inseadissa sekä Stanford Business Schoolissa.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapiolla on Suomen energiasektorilta 30 vuoden kokemus, josta 10 vuotta kolmen eri energiayhtiön toimitusjohtajana. Hänen johdollaan uusi ydinvoimayhtiö Fennovoima sai valtioneuvoston ja eduskunnan luvan Suomen uudelle ydinvoimalaitokselle.

Uransa alkuvaiheessa Tapio toimi Teollisuuden Voima Oy:ssä, jossa hänellä oli useita asteittain kasvavia tehtäviä. Vuodesta 2005 hän on toiminut kolmen suomalaisen energiayhtiön toimitusjohtajana. Niistä kaksi, Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima, ovat keskikokoisia ja pääosin kuntaomisteisia sähkö- ja kaukolämpöyhtiöitä.

Fennovoiman toimitusjohtajana hän johti uuden ydinvoimaprojektin menestyksekkäät ensimmäiset viisi vuotta. Vaiheen päätavoite oli yhteiskunnallinen hyväksyntä uudelle toimijalle ja laitospaikalle, mikä edellytti poikkeuksellisen laajaa viestintä- ja sidosryhmätyötä.

Operatiivisten tehtäviensä lisäksi Tapio on toiminut lukuisissa osakeyhtiöiden hallituksissa, erityisesti johtamiensa yhtiöiden tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Tapio on teknillisen fysiikan DI Teknillisestä Korkeakoulusta pääaineinaan ydin- ja energiatekniikka sekä energiatalous. Hänellä on myös MBA-tutkinto samasta yliopistosta.

Ulrika Jardfeldt

Senior Advisor

Ulrika has long-standing and extensive experience in the energy and real estate industries from both a Swedish and European level. She was most recently Head of Vattenfall’s business area Heat, in Europe.

Ulrika also has experience from roles such as Head of district heating distribution at E.ON, CEO of the Swedish District Heating Association (today a part of Energiföretagen Sverige), and as Secretary with responsibility for energy and climate issues at the Government Offices, Ministry of Enterprise and Innovation. Ulrika is a board member at Hafslund Oslo Celsio on Infranode’s mandate.
Ulrika holds a Master of Science in aquatic and environmental engineering from the University of Uppsala.

Ympäristöystävällistä energiaa Norjassa

Lue lisää kumppanuudestamme Akershus Energi Varme

Ota yhteyttä

Stockholm

Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm, Sweden

Katso kartalla

 

Helsinki

Mikonkatu 6 C, FIN-00100 Helsinki

Katso kartalla

Copenhagen

Bredgade 6, 1260 København, Danmark

Katso kartalla

 

Oslo

Haakon VII Gate 10, 0161 Oslo, Norge

Katso kartalla