Vierelläsi pitkällä aikavälillä

Työskentelemme paremman infrastruktuurin puolesta nykyisen ja tulevien sukupolvien edestä.

Tiimiimme

Infranode on infrastruktuurialan asiantuntijoista koostuva tiimi, jolla on yli 200 vuoden paikallinen ja kansainvälinen kokemus infrastruktuuriin sijoittamisesta, omistamisesta ja sen hallinnoimisesta. Meillä on myös kattava kokemus pitkäaikaisesta yhteistyöstä sekä yhteisomistuksesta niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa infrastruktuurialalta.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian on Infranoden Founding Partner ja CEO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon.

Christian on Infranoden Founding Partner ja CEO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon.

Hänellä on 17 vuoden kokemus infrastruktuurialalta ja kokonaiset 20 vuotta kansainvälistä kokemusta strukturoidun rahoituksen, yritysrahoituksen ja liiketoiminnan kehityksen parissa Euroopassa.

Christian toimii Infranoden, Yilport Swedenin ja Eneo Solutionsin hallituksen puheenjohtajana ja Vasa Värmen hallituksessa tarkkailijana.

Ennen Infranoden perustamista Christian toimi SEK:in (Svensk Exportkredit) johtavana neuvonantajana ja arvioi vientiin erikoistuneen Swedish Export and Infrastructure Fund -infrastruktuurirahaston rakennetta ja toimi ruotsalaisessa ohjelmistoyhtiö IBS:ssä Corporate Development and Legal -osaston johtajana.

Vuosina 2009 ja 2010 ennen muuttoaan Ruotsiin Christian toimi perustajaosakkaana Arcadium Infrastructuressa, jonka tavoitteena oli perustaa 2 miljardin euron pitkäaikainen infrastruktuurivelkarahasto.

Vuodesta 2001 vuoteen 2009 Christian työskenteli Lontoossa FSA:n Euroopan infrastruktuuritiimin varapääjohtajana, jossa hän osallistui useisiin uraauurtaviin infrastruktuuri- ja kunnallisrahoitushankkeisiin. Sen lisäksi, että hän johti FSA:n toimintaa Italiassa, hän oli myös mukana monissa projektirahoitustransaktioissa useissa Euroopan maissa, mukaan lukien Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Pohjoismaat.

Hän aloitti uransa Account Executivena Willis Ltd:n Lontoon toimiston Global Financial Risk Practice -osastolla, jossa hän vastasi etenkin italialaisten pankkien vakuutus- ja jälleenvakuutussalkuista.

Hän valmistui Milanon Bocconi-yliopistosta Financial Markets and Institutions -laitokselta. Myöhemmin hän opiskeli Rotterdamin Erasmus-yliopistossa sekä London Business Schoolissa. Hän puhuu italiaa äidinkielenään, sujuvaa englantia ja sloveniaa ja hallitsee hyvin ruotsin ja ranskan.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip on Infranoden Founding Partner ja CIO. Hän on yksi yrityksen johtajista ja mukana kaikessa Infranoden toiminnassa aina varainhankinnasta, kohdehankintaan, toimeenpanoon ja varainhoitoon. Hänet on nimitetty Infranode I Holding -rahaston hallituksen puheenjohtajaksi.

Hän valvoo kohdehankintaa ja liiketoiminnan kehitystä ja on investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Hänellä on 12 vuoden kokemus Pohjoismaissa infrastruktuurialalta ja kokonaiset 17 vuotta kokemusta sijoituksista, yritysjärjestelyistä, liiketoiminnan kehityksestä ja yhtiölainsäädännöstä.

Philip istuu myös Eneo Navitasin, Infranode Energin ja Loiste Holdingin hallituksissa sekä varajäsenenä ElectriCityssä ja Yilport Gävle Swedenissä.

Ennen Infranoden perustamista Philip toimi SEK:in (Svensk Export Kredit) johtavana neuvonantajana Advisory Services -palveluissa, ja arvioi vientiin erikoistuneen Swedish Export and Infrastructure Fund -infrastruktuurirahaston rakennetta. Philip toimi perustajaosakkaana Flygplatsutveckling i Sverige AB:ssa, ja pyrki perustamaan Ruotsiin pitkäaikaisen lentokenttäinfrastruktuuriin keskittyvän sijoitus- ja hallintoyhtiön.

Vuodesta 2007 vuoteen 2012 Philip toimi Investment and Project Development Managerina Nordic Airport Propertiesilla, joka on yksi harvoista julkisen sektorin ja yksityissektorin yhdessä johtamista yhtiöistä. Yhtiön tarkoituksena on kehittää ja rahoittaa Ruotsin infrastruktuuria. Philipin kokemus julkisen puolen infrastruktuurista ulottuu operaatioista ja projektinhallinnasta kohdehankintaan ja toimeenpanoon. Hän toimi myös hallituksen sihteerinä.

Ennen tätä Philip oli perustajaosakas ja toimitusjohtaja johdon konsultointiyrityksessä, joka tarjoaa yrityskauppoihin liittyviä palveluita. Vuonna 2002 Philip aloitti uransa Associatena Ruotsin johtavassa lakiyhtiössä, Mannheimer Swartlingissa (MSA) M&A- ja Banking & Finance -tiimeissä.

Philip suoritti sekä oikeustieteen maisterintutkinnon että kauppatieteiden kandidaatintutkinnon Tukholman yliopistossa vuonna 2002. Opintoihin sisältyi stipendiopintoja Yhdysvalloissa NYU Stern School of Business- ja NYU School of Law -oppilaitoksissa sekä Australiassa Bond-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hallitsee saksan perusteet.

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erikalla on yli 20 vuoden kokemus rahoituksesta ja laskentatoimesta. Hän tuli Infranodelle CFO:ksi vuonna 2019.

Erika aloitti uransa laillistettuna tilintarkastajana Lontoossa ja on sen jälkeen hankkinut kokemusta yritysrahoituksesta, tilinpäätösraportoinnista, liikkeenjohdosta, riskinhallinnasta, veroista ja juridisesta rakenteesta.

Ennen siirtymistään Infranodelle Erika työskenteli johtavissa rahoitustehtävissä investointipankeissa, kiinteistöyhtiöissä ja Euroopassa strukturoidun rahoituksen parissa.

Vuosina 2007–2013 Erika toimi J.P. Morganin johtavana talouspäällikkönä Ruotsissa. Hän oli perustamassa investointipankin Tukholman konttoria ja vastasi tilinpäätösraportoinnista, HR:stä, IT:stä ja yhtiön hallinnoinnista.

Erika työskenteli aiemmin ruotsalaisen sijoitusyhtiö Storskogenin talousjohtajana ja rahoitusjohtajana pohjoismaisessa kiinteistöalalla toimivassa Pelican Selfstoragessa, jonka omistaa Washington State Investment Board. Ennen palaamistaan kotimaahansa Ruotsiin hän toimi laskentatoimen ja rahoituksen johtajana MV Creditissä, joka on Lontoossa toimiva eurooppalainen luottoasiantuntijayhtiö, vastaten sen rahoitusosastosta.

Erika suoritti kirjanpidon Chartered Certified Accountant -tutkinnon vuonna 2002 ja hänellä on kirjanpidon kandidaatin tutkinto Oxford Brookesista. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Carl-Emil-Lindholm.jpg

Carl-Emil Lindholm

Director
Country Lead Sweden
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil työskentelee Infranodessa Directorina ja on Ruotsin maajohtaja. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin sekä Pohjoismaissa että Iso-Britanniassa.

Carl-Emil työskentelee Infranodessa Directorina ja on Ruotsin maajohtaja. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin sekä Pohjoismaissa että Iso-Britanniassa. Hän vastasi seuraavista investoinneista: Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS sekä Eneo Navitas -investointihankkeen käynnistämisestä ja seurannasta

Hän johti yhdessä Christian Doglian kanssa 240 miljoonan punnan transaktion Vattenfallin omistamalle off-shore Ormonde-tuulivoimalalle AMF:n puolesta, lisäksi hän toimi neuvonantajana AMF:lle sääntely- ja kaupallisissa asioissa liittyen 300 miljoonan punnan sijoitukseen Green Investment Bank Offshore Wind Fund -rahastoon.

Carl-Emil on Akershus Energi Varme AS:n, Omsorgsbolig Holding AS:n, Eneo Navitas AB:n ja Infranode Energi AB:n (Infranoden Skånska Energin holdingyhtiö) hallituksen jäsen.

Carl-Emilin transaktiot keskittyvät pääasiassa Ruotsiin.

Ennen siirtymistään Infranodeen hän työskenteli Ruotsin valtion omistamassa Vattenfallissa yrityskauppaosastolla. Carl-Emil aloitti Vattenfallilla heti valmistuttuaan. Hän toimi Tukholmassa Asset Optimisation & Trading -osastolla sekä Production-osastolla Berliinissä ennen siirtymistään yrityskauppaosastolle Tukholmaan. Hän työskenteli Vattenfallissa sekä osto- että myyntitranskatioissa sähkönjakelu-, lämmitys-, vesivoima- sekä maa- ja merituulivoimasektoreilla.

Carl-Emil valmistui Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulusta, jossa hän suoritti kauppatieteenmaisterin tutkinnon ja kandidaatin tutkinnon Finance and Accounting & Financial Management -ohjelmassa. Hän opiskeli yhden lukukauden vaihto-oppilaana Sydneyssä Macquarie-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään, sujuvaa englantia ja hallitsee saksan perusteet.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2018/02/Erik-Botnevik-2.jpg

Erik Botnevik

Director
Country Lead Norway
Sector Head Telecom
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik aloitti Directorina Infranodessa tammikuussa 2018 ja hän toimii Infranoden Norjan maajohtajana sekä sektorivastaavana digitaalisesta infrastruktuurista.

Hänellä on yli yhdeksäntoista vuoden kokemus transaktioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tämä sisältää johtotehtäviä Telenor Groupissa, jossa hänellä oli vastuullaan muun muassa konsernin globaali investointi- ja portfoliostrategia.

Erik Botnevikillä on yli kymmenen vuoden kokemus neuvonantajan tehtävistä norjalaisissa transaktioissa tietoliikenne-, energia- ja infrastruktuurisektoreilla johtaville investointipankeille kuten ABN AMRO, Citi ja SEB. SEB Corporate Finance -rahoituspalveluyhtiössä Oslossa hän vastasi Pohjoismaisesta tietoliikennetoiminnasta sekä norjalaisesta infrastruktuurista.

Erikillä on kandidaatin tutkinto London School of Economicsista ja maisterin tutkinto Cass Business Schoolista. Hän on norjalainen ja asuu Oslossa.

Aleksi Graan

Director
Country Lead Finland
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi on Director Infranodella ja Suomen maajohtaja. Aleksilla on kahdeksan vuoden kokemus energia-alan, sosiaalisen infrastruktuurin ja elinkaarimallin infrastruktuuri-investoinneista.

Aleksi on ollut mukana useissa merkittävissä pohjoismaisissa energiasektorin transaktioissa. Hänelle on kertynyt transaktiokokemusta yhteensä yli 10 miljardin euron edestä sekä osto- että myyntipuolelta.

Infranodessa Aleksi on keskittynyt transaktioihin Suomessa ja Ruotsissa.

Aleksi toimii Loisteen ja Loiste Holdingin hallituksen jäsenenä ja Varmalämmityksen hallituksen puheenjohtajana.
Ennen siirtymistään Infranodeen Aleksi toimi strategiapäällikkönä Fortumin (nykyään Ellevio) Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnassa vastuualueenaan yrityskaupat sekä strategiakehitys. Hän oli tiiviisti mukana Fortumin myydessä sähkönsiirtoliiketoiminnot. Ennen siirtymistään strategiapäälliköksi Aleksin vastuulla olivat pitkän aikavälin sähköverkkoinvestointien suunnittelu sekä omaisuudenhallinta kattaen Fortumin silloisen sähköverkkoportfolion Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Aleksi aloitti työuransa pohjoismaisen investointipankin ICECAPITALin Helsingin toimistossa, jossa hän työskenteli yrityskauppojen sekä taloudellisen neuvonannon parissa energiasektorin yrityksille sekä kansainvälisille infrastruktuurisijoittajille. Hänellä on laaja kokemus energia-alalta, mukaan lukien sähkön ja kaasun jakelu, lämmitys, vesi, nesteytetty maakaasu, tuuli ja muut uusiutuvat energialähteet.

Aleksilla on KTM-tutkinto taloustieteestä sekä diplomi-insinöörin tutkinto energiatekniikasta, molemmat Aalto-yliopistosta. Hänen äidinkielensä on suomi, jonka lisäksi hän puhuu sujuvaa englantia sekä ruotsia.

Joel Löfroth

Investment Manager
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel työskentelee Infranodella Investment Managerina ja hänellä on kuuden vuoden kokemus infrastruktuuri-investoinneista.

Aloitettuaan Infranodessa hän on osallistunut useisiin infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin Pohjoismaissa etenkin kuljetusalalla ja säännellyllä energiasektorilla.
Joelin transaktiot ja originaatio keskittyvät pääasiassa pohjoismaiselle kuljetussektorille ja energia-alalle, lisäksi hän on tilapäisesti vastuussa Infranoden Tanskan aktiviteeteista.

Hän on hoitanut Yilport Swedenin ja Skånska Energi AB:n investointeja sekä tukenut Loiste Oy:n investointeja.
Joel on Yilport Swedenin, Infranode Energi AB:n (Infranoden Skånska Energin holdingyhtiö) ja Varmalämmitys Oy:n hallituksen jäsen.

Ennen Infranodeen siirtymistään Joel työskenteli Ellevio AB:ssä (aiemmin Fortum Distribution Sweden) liiketoiminnan kehitys ja yrityskauppa -tiimissä ja osallistui tiiviisti yhtiön uudelleenrahoitusprosessiin sekä yrityskauppastrategian toteuttamiseen. Ennen Elleviota hän työskenteli kaksi vuotta Nordic Coverage -tiimissä RBS:llä.

Joelilla on taloustieteen maisterintutkinto Warwickin yliopistosta ja hän suoritti Åbo Akademissa kandidaatintutkinnon, johon sisältyi myös vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa. Opintojensa aikana Joel suoritti työharjoittelujaksoja pienessä equity research -yhtiössä Lontoossa ja Management Consulting Analystina Shanghaissa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia sekä kohtalaisesti suomea.

Johan Medin

Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan aloitti Infranodessa vuonna 2017 ja työskentelee Investment Managerina. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus yrityskaupoista.

Infranodessa Johan työskentelee pääasiassa sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvien sijoitusten parissa ja oli osa Omsorgboligin sijoitustiimiä.

Hän on toiminut lisäksi osana Oslofjord Varmen sijoitustiimiä. Transaktioihin liittyvien toimeksiantojen lisäksi hän on ollut myös mukana sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa.

Ennen Infranodeen siirtymistään hän työskenteli kolme vuotta investointipankkiirina Nordean Tukholman yksikössä, missä hän osallistui useisiin transaktioihin ja eri alojen listautumisanteihin.

Johanilla on maisterin tutkinto Göteborgin kauppakorkeakoulusta. Opiskeluvuosiensa aikana hän työskenteli osa-aikaisesti AP6-eläkerahastossa Göteborgissa ja hänellä on myös kokemusta investointipankkitoiminnasta työharjoitteluista Barclayssilla Lontoossa sekä Carnegiella Tukholmassa. Hän on myös opiskellut vaihto-oppilaana Italian Milanon Bocconi-yliopistossa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/10/Johan-Tiselius.jpg

Johan Tiselius

Investment Manager
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan toimii Infranodella Investment Managerina ja hänellä on yli 5 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä. Infranodeen liittymisensä jälkeen hän on osallistunut useisiin prosesseihin ja transaktioihin pohjoismaisen infrastruktuurin ympärillä.

Johanin transaktio- ja originointityöt kattavat Pohjoismaat ja hän vastaa Infranoden ESG-asioihin liittyvistä aloitteista.

Hän toimii Eneo Navitas AB:n hallituksen jäsenenä ja ElectriCityn hallituksen varajäsenenä.

Ennen liittymistään Infranodeen, Johan työskenteli Citigroupin Nordic Investment Banking -tiimissä, jossa hän työskenteli sekä ruotsalaisten että kansainvälisten cross-border yritysostojen, yritysmyyntien ja yksityisten sijoitusten kanssa eri toimialoilla.

Johanilla on maisterin tutkinto rahoituksesta ja strategisesta johtamisesta Copenhagen Business Schoolista sisältäen lukukauden Singapore Management Universityssä. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Gustav-Ekelius_2.jpg

Gustav Ekelius

Investment Associate
gustav.ekelius(at)infranode.se
+46 73 315 76 28

Gustav työskentelee Infranodella Investment Associatena. Ennen Infranodelle siirtymistään Gustav työskenteli Investment Banking Associaten tehtävissä Nordeassa, missä hän osallistui useisiin eri alojen yrityskauppoihin ja pääomamarkkinatransaktioihin.

Gustav aloitti Nordeassa valmistumisensa jälkeen vuonna 2016, missä hän osallistui useisiin yrityskauppa- ja pääomamarkkinatransaktioihin useilla aloilla. Opiskeluaikanaan Gustav oli työharjoittelussa JLL Capital Marketsissa Lontoossa sekä työharjoittelussa Aareal Bankissa Tukholmassa ja Frankfurtissa.

Gustavilla on maisterin tutkinto rahoitustaloudesta Rotterdamin Erasmus-yliopistosta ja kandidaatin tutkinto Göteborgin kauppakorkeakoulusta. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään ja sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Evelina-Radgren_2.jpg

Evelina Radgren

Investment Associate
evelina.radgren(at)infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina toimii Infranodella Investment Associate. Ennen kuin Evelina aloitti Infranodessa, hän työskenteli Senior Associate Grant Thorntonilla, jossa hän oli mukana useissa rahoitusalan due diligence -projektissa eri toimialoilla.

Evelina liittyi Grant Thorntonin transaktioiden neuvonantotiimiin vuonna 2015.

Opiskeluaikana Evelinalla oli useita harjoittelijapaikkoja Tukholmassa Investorilla ja Carnegie Investment Bankilla. Investorillaa Evelina työskenteli Patricia Industriesin tytäryhtiöiden ja muiden noteeraamattomien sijoituskohteiden parissa. Carnegiessa Evelina työskenteli sekä yksityisten että julkisten yhtiöiden parissa.

Evelinalla on laskentatoimen, arvonmäärityksen ja varainhoidon maisterintutkinto Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulusta, jossa hän suoritti myös kandidaatin tutkintonsa. Hän oli vaihto-oppilaana Austinissa University of Texas, McCombs School of Business -oppilaitoksessa. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän puhuu sujuvaa englantia.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Niikka-Liimatainen_2.jpg

Niikka Liimatainen

Investment Associate
niikka.liimatainen(at)infranode.se
+46 73 315 83 36

Niikka aloitti Infranodessa vuonna 2019 Investment Associatena. Tätä ennen Niikka työskenteli investointipankkiirina sekä Lontoossa että Suomessa. Hän on osallistunut moniin yrityskauppoihin eri aloilla mukaan lukien infrastruktuurisektorilla.

Valmistuttuaan vuonna 2016 Niikka aloitti USB Investment Bankissa, missä hän osallistui useisiin ostopuolen yrityskauppatransaktioihin useilla aloilla. Viimeksi hän työskenteli Aventum Partnersilla ja osallistui useisiin pohjoismaisiin yrityskauppatransaktioihin.

Niikalla on KTM-tutkinto rahoitustaloudesta Hankenilta ja rahoitusalan kandidaatin tutkinto John Molson School of Busineksestä. Hän opiskeli lisäksi lukuvuoden Shanghaissa ESSCA-yliopistossa. Niikan äidinkieli on suomi, ja hän puhuu sujuvaa englantia sekä hallitsee ranskan ja ruotsin perusteet.

Leif Andersson

Founding Partner and chairman
of the investment committee
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif on yksi Infranoden Founding Partnereista, toimii investointikomitean puheenjohtajana ja on Infranoden hallituksen jäsen. Leifillä on lähes 30 vuoden kokemus kiinteistö- ja rahoitusalalta.

Hän työskenteli lähes 10 vuotta sijoitustoimintojen johtajana AP-rahastoihin kuuluvassa AP Fastigheter -kiinteistöyhtiössä aina vuoteen 2002 saakka, kunnes perusti Areimin, jossa hän toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä.

Työuransa Leif aloitti pörssinoteeratussa Paul Anderson Industrier in Västerås-yrityksessä, jossa hän toimi analyytikkona ja controllerina. Vuonna 1994 hän siirtyi ruotsin AP-rahastojen (1–3) kiinteistöyhtiöön, jossa hänet ylennettiin pian sijoitustoimintojen johtajaksi. Tässä työssä hän jatkoi vuoteen 2002 asti.

Vuonna 2003 Leif perusti Areimin Blackstone Groupin kiinteistötoiminnan pohjoismaiseksi kumppaniksi. Areim aloitti yhteistyön ING:n kanssa (nyk. CBRE GI) vuonna 2005 tarkoituksenaan tukea yritystä pohjoismaisen kiinteistörahastotoiminnan aloittamisessa. Leif oli myös yksi kolmesta JARL AM:n perustajasta. Yhtiö tunnetaan Stockholm Waterfront -kongressikeskuksen rakennuttajana.

Areim lanseerasi vuonna 2007 ensimmäisen kiinteistörahastonsa, johon ATP, APG ja GIC sijoittivat 2,1 miljardin kruunun pääoman. Vuonna 2012 yhtiö perusti Areim II -rahaston, jonka noin kolmen miljardin kruunun pääoman sijoittivat muun muassa APG, GIC, AP4 ja Allianz. Nykyisin Areimilla on yhteensä neljä rahastoa, joiden pääoma on yhteensä n. 18 miljardia Ruotsin kruunua.

Vuonna 2002 Leif oli yksi INREVin, Euroopan listaamattomien kiinteistömarkkinoiden yhdistyksen, perustajajäsenistä ja toimi sen hallituksessa 8 vuotta. Vuonna 2004 Leifistä tuli kiinteistöyhtiö CA Fastigheter AB:n ulkoinen hallituksen jäsen.

Leif on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon kiinteistöalalta Ruotsin teknisessä korkeakoulussa, Kungliga Tekniska Högskolanissa ja EMBA-tutkinnon Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulussa.

Alexandra Björklund

Investor Relations
alexandra.bjorklund(at)areim.se
+46 72 078 82 63

Alexandra vastaa Infranoden ja sen sisaryhtiö Areimin sijoittajasuhteista ja varainhankinnasta. Hän johtaa viimeisintä varainhankintaa Areimille, joka on Pohjoismaihin keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on maailmanlaajuinen sijoittajapohja.

Alexandralla on 12 vuoden kokemus rahoitusalalta ja asiantuntemusta varainkeruusta läpi erilaisten tuotteiden, mukaan lukien kiinteäpääomaiset ja avoimet sijoitusrahastot sekä velka- ja pääomamarkkinat.

Ennen Infranodea ja Areimia Alexandra työskenteli Tukholman SEB:lla joukkovelkakirjarahoituksen parissa hankkien velkapääomaa investment grade ja high yield -yhtiölle Pohjoismaissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Vuosina 2013 ja 2014, ennen Ruotsiin muuttoaan, Alexandra työskenteli sijoitusjohtajana LGT Capital Partnersilla Zurichissa. Hän oli osa vasta perustettua co-investment-tiimiä, joka keskittyi suoriin sijoituksiin sekä LGT:n pääomarahastosijoitustoimintaan.

Alexandra on työskennellyt sijoittajasuhdetoiminnan ja liiketoiminnan kehityksen parissa Blackstonella Lontoossa vastaten hedge-rahastojen varainhankinnasta. Hän keskittyi pohjoismaisiin ja saksankielisiin maihin, mutta hänellä oli asiakkaita myös Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. Hänen tehtävänsä oli hankkia uutta pääomaa sekä hoitaa olemassa olevia asiakassuhteita.

Hän aloitti uransa investointipankkialalla Lontoossa J.P. Morganilla, jossa hän työskenteli aluksi EMEA Ratings & Capital Structure Advisory -tiimissä ja myöhemmin Nordic Equity Capital Markets -tiimissä.

Alexandralla on rahoitusalan maisterin tutkinto Stockholm School of Economics -kauppakorkeakoulusta. Hän erikoistui lisäksi yritysrahoitukseen sekä johtamiseen ollessaan vaihto-oppilaana Itävallassa Wienin kauppakorkeakoulussa. Hän puhuu ruotsia äidinkielenään sekä sujuvaa englantia ja hyvin saksaa.

Kattava kokemus ja asiantuntemus paikallisella läsnäololla

Alakohtainen asiantuntemus omistamiemme infrastruktuurikohteiden omistajuudesta ja parantamisesta

Meillä on paikallinen edustus jokaisessa Pohjoismaassa ja ymmärrämme eri tarpeita, säännöstöjä ja erilaisia haasteita

Verkostomme koostuu parhaista mahdollista asiaintuntijoista, joilla on kokemusta infrastruktuurialan johtavista asemista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla

Haluamme osaamisellamme toteuttaa vastuullista sijoittamista, jolla parannetaan infrastruktuuriamme kestävän yhteiskunnan edestä

Asiantuntijaverkostomme

Verkostomme koostuu johtavista asiaintuntijoista, joilla on pitkä kokemus infrastruktuurialan johtavista asemista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Heillä on myös pitkä kokemus politiikasta ja institutionaalisesta sijoittamisesta. Kaikilla neuvonantajillamme on kattava pohjoismainen paikallisymmärrys maakohtaisista näkökohdista.

Anders Olsson

Senior Advisor ja Member of the Investment Committee

Anders on Infranoden Senior Advisor sekä investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Hänellä on lähes 35 vuoden kokemus pohjoismaiselta energiasektorilta mukaan lukien sähkönjakelu ja lämmitys. Hän työskenteli 10 vuotta johtavissa tehtävissä E.ONissa sekä toimi Ruotsin energiaviranomaisen hallituksen jäsenenä.

Anders johti E.ON:n Ruotsin sähköverkkoliiketoimintaa vuosina 2006–2008. Vuonna 2008 hänet nimitettiin SVP:ksi ja E.ON Nordicin johtoryhmän jäseneksi. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 hän toimi E.ON Nordicin varatoimitusjohtajana ja E.ON:n globaalin johtoryhmän jäsenenä.

Vuosina 2003–2006 Anders oli toimitusjohtajana ElektroSandberg AB:lla (myöhemmin ONE Nordic AB), joka on erityisesti energia- ja teollisuustuotannon ratkaisuihin suuntautunut johtava suunnittelu- ja rakennusyhtiö, jossa hän oli aiemmin toiminut varatoimitusjohtajana ja useissa muissa johtotehtävissä.

Anders on myös ollut Ruotsin energiaviranomaisen hallituksen jäsen vuosina 2006–2015 (vuodesta 2011 varapuheenjohtajana) sekä Euroopan sähköteollisuuden etujärjestö Eurelectricin hallituksen jäsen vuosina 2011–2015. Hän oli myös vuosina 2012–2015 tukholmalaisen energia- ja ilmastoasioihin keskittyvän ajatuspajan, Global Utmaning -järjestön hallituksen jäsen.

Andersilla on Executive MBA-tutkinto Lundin yliopistosta.

Lars Åberg

Senior Advisor ja Member of the Investment Committee

Lars toimii Infranoden Senior Advisorina ja on yhtiön investointikomitean äänioikeutettu jäsen. Larsilla on 40 vuoden kokemus rahoitusalalta, joista 20 vuotta johtavissa asemissa Ruotsin AP-rahastoissa (korkosijoituspäällikkö) ja ruotsalaisessa eläke- ja vakuutusyhtiössä AMF:ssä (korkosijoituspäällikkö, ALM-päällikkö, allokointipäällikkö).

Lars on AP4-rahaston varapuheenjohtaja.

Lars aloitti työuransa PK Bankenissa (nyk. Nordea), jossa hän työskenteli 15 vuotta eri tehtävissä niin Ruotsissa kuin ulkomailla.

Vuosina 1991–1997 Lars toimi AP-rahastojen (1–3) korkosijoituspäällikkönä ja vastasi yli 600 miljardin kruunun sijoituspäätöksistä. Hän siirtyi sittemmin ruotsalaiseen eläke- ja vakuutusyhtiöön AMF:ään, jossa hän toimi korko- ja valuuttasijoituspäällikkönä, ALM-päällikkönä ja lopuksi sijoitusten allokoinnista vastaavana päällikkönä. AMF:llä hän toimi myös varainhoidon johtoryhmän jäsenenä.

Lars on toiminut AMF Fastigheter AB:n ja Rikshem AB:n hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamlan hallituksen jäsenenä.

Lars on valmistunut liiketalouden kandidaatiksi Tukholman yliopistosta.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapiolla on Suomen energiasektorilta 30 vuoden kokemus, josta 10 vuotta kolmen eri energiayhtiön toimitusjohtajana. Hänen johdollaan uusi ydinvoimayhtiö Fennovoima sai valtioneuvoston ja eduskunnan luvan Suomen uudelle ydinvoimalaitokselle.

Uransa alkuvaiheessa Tapio toimi Teollisuuden Voima Oy:ssä, jossa hänellä oli useita asteittain kasvavia tehtäviä. Vuodesta 2005 hän on toiminut kolmen suomalaisen energiayhtiön toimitusjohtajana. Niistä kaksi, Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima, ovat keskikokoisia ja pääosin kuntaomisteisia sähkö- ja kaukolämpöyhtiöitä.

Fennovoiman toimitusjohtajana hän johti uuden ydinvoimaprojektin menestyksekkäät ensimmäiset viisi vuotta. Vaiheen päätavoite oli yhteiskunnallinen hyväksyntä uudelle toimijalle ja laitospaikalle, mikä edellytti poikkeuksellisen laajaa viestintä- ja sidosryhmätyötä.

Operatiivisten tehtäviensä lisäksi Tapio on toiminut lukuisissa osakeyhtiöiden hallituksissa, erityisesti johtamiensa yhtiöiden tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Tapio on teknillisen fysiikan DI Teknillisestä Korkeakoulusta pääaineinaan ydin- ja energiatekniikka sekä energiatalous. Hänellä on myös MBA-tutkinto samasta yliopistosta.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Nielsillä on yli 40 vuoden kokemus merenkulku-, satama- ja logistiikka-alalta ja hän toimi 17 vuotta toimitusjohtajan tehtävissä, viimeksi Port of Helsingborgissa vuosina 2013–2018. Hänen toimikautensa aikana hän sai liiketoiminnan nousuun ja vahvisti yhtiön asemaa Ruotsin toiseksi parhaana konttisatamana.

Hän työskenteli yli 35 vuotta A.P.Møller-Maersk -ryhmässä. Vuosiin sisältyi ulkomaankomennuksia Saudi Arabiassa, Iranissa ja Espanjassa ja kolme vuotta Chilessä, jossa hän vastasi viiden Maersk-yhtiön toiminnoista maassa.

Euroopan rautatiekuljetuksia kehitettiin aktiivisesti vuosina 1990–1995, kun Niels toimi Maerskin omistamassa Skandi A/S:ssa toimitusjohtajana ja Ikea oli yhtiön tärkein eurooppalainen asiakas. Niels toimi Maerskin pääkonttorilla Maersk Linen konttialuskannan operatiivisena johtajana vuosina 1995–1998 ja oli mukana ryhmässä, joka pani alulle nykyisin APM Terminalsina tunnetun terminaalioperaattorin. Greenfield-terminaalit kehitettiin Salalahissa, Tangierissa ja Bremehavenissa ja yhteistyössä perustettiin toimitilat Italian ja Kauko-idän satamiin.

Vuonna 2008 hän sai tilaisuuden aloittaa Cargo Service Holding A/S:n toimitusjohtajana vastaten konttiterminaalista ja ahtaajatoiminnoista Århusissa ja PicIt-logistiikka-alan yrityksessä.

Hän on toiminut Norfolk Line BV:n, Maerskin Chilen yhtiöiden sekä Salalahin satamapalveluiden hallituksissa sekä Inport Intelligent Port Systems AB:n hallituksessa.

Nils oli vielä hiljattain Tanskan kunniakonsuli Helsingborgissa.

Nielsillä on kandidaatintutkinto Copenhagen Business Schoolista ja hän on osallistunut senior management -valmennusohjelmiin Inseadissa sekä Stanford Business Schoolissa.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allanilla on lähes 45 vuoden kokemus julkiselta sektorilta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä valtionhallinnossa, Ruotsin hallituksessa ja Euroopan unionissa. Allan on Ruotsin infrastruktuurikomission jäsen ja hän on jo pitkään tehnyt työtä kestävän kehityksen puolesta niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.

Allan aloitti uransa toimittajana ennen kuin hänen aktiivisuutensa IF Metall -ammattiyhdistyksessä vei hänet politiikkaan Ruotsin työmarkkinaministeriön valtiosihteeriksi, työmarkkinahallituksen pääjohtajaksi ja kansanedustajaksi. Allan toimi valtiovarainministerinä Ingvar Carlssonin sosiaalidemokraattisessa hallituksessa ja Ruotsin pankin johtokunnan jäsenenä.

Vuosina 1995–2000 Allan toimi Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajana. Allan on työskennellyt myös Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n ja Lundin yliopiston hallitusten puheenjohtajana. Vuonna 2007 hänet nimettiin hallituksen pääneuvottelijaksi Ruotsin hakiessa menestyksekkäästi European Spallation Source -tutkimuslaitoksen sijoittamista Ruotsiin. Allan on toiminut neuvottelijana myös lukuisissa muissa projekteissa ja kansainvälisten komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenenä.

Tällä hetkellä Allan toimii Ruotsin infrastruktuurikomission jäsenenä, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin jäsenenä, tukholmalaisen ajatushautomon Global Utmaningin johtavana neuvonantajana sekä ympäristö- ja energia-asioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Elisabeth Morthen

Senior Advisor

Elisabethilla on yli 20 vuoden kokemus Norjan energiasektorilta ja yli 30 vuoden kokemus strategia- ja organisaatioprojekteista sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Norjassa.

Hän on mm. toiminut johtotehtävissä Statkraftilla, Innovation Norway:ssa ja Norjan finanssivalvonnassa.

Vuosien 1984 ja 1993 välillä, Elisabeth toimi projektijohtajana ja neuvonantajana Innovation Norway kehitysyhtiössä. Tämän jälkeen hän palveli Norjan finanssivalvontaa osastonjohtajana vuodesta 1993 vuoteen 1999 asti.

Vuodesta 1999 eteenpäin hän oli toimitusjohtajana Akerhus Energi-energiayhtiössä vuoteen 2002 asti. Tämän jälkeen Elisabeth työskenteli hallitusammattilaisena energiasektorilla Adger Energi ja Eidsiva Energi energiayhtiöille. Vuosina 2014-16, hän oli Statkraftin hallituksen jäsen. Vuosina 2005-08, Elisabeth oli Norjan Punaisen Ristin markkinointijohtaja. Tämän jälkeen hän oli johtoryhmän jäsen TINE SA kuluttajatuoteyhtiössä ja hallituksen puheenjohtaja Diplom IS-yhtiössä.

Elisabethilla on maisterintutkinto Norjan Luonnontieteiden-yliopistosta pääaineenaan maanviljely ja luonnonvaratalous.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christianilla on 20 vuoden kokemus julkiselta sektorilta ja politiikasta. Hän on toiminut johtavissa tehtävissä sekä aluepolitiikassa että kunnallispolitiikassa.

Vuodesta 2000 vuoteen 2006 Christian työskenteli viestinnän ja vaalikampanjoiden parissa Ruotsin Maltillisessa kokoomuspuolueessa. Sen jälkeen hänestä tuli maakäräjäneuvos Östergötlandissa, jossa hän vastasi terveydenhuoltosektorista. Vuonna 2011 Christian aloitti kunnanneuvoksena Linköpingin kunnassa.

Vuosina 2011–2018 Christian oli Linköpings Stadshus AB:n hallituksen jäsen. Hän on näiden vuosien aikana pääasiassa työskennellyt infrastruktuurin parissa AB Östgötatrafikenissa, Ruotsin kuntien ja maakäräjien (SKL) kasvun ja aluekehityksen työryhmässä sekä Svensk kollektivtrafikenin eli Ruotsin julkisen liikenteen liikealajärjestön johtokunnassa. Hän on myös toiminut Science Park Mjärdevin puheenjohtajana.

Christian on tällä hetkellä AB Östgötatrafikenin varapuheenjohtaja ja kiinteistöyhtiö Sankt Kors Ab:n jäsen. Hän on myös maltillisen kokoomuspuolueen hallituksen jäsen.

Vuodesta 2018 alkaen hän on tehnyt maisterintutkintoa teknillisestä fysiikasta ja sähkötekniikasta Linköpingin yliopistossa.

Ympäristöystävällistä energiaa Norjassa

Lue lisää kumppanuudestamme Akershus Energi Varme

Ota yhteyttä

Stockholm

Norrlandsgatan 18, 11143 Stockholm, Sweden

Katso kartalla

 

Helsinki

Erottajankatu 9 A 10, FIN-00130 Helsinki

Katso kartalla

Stockholm

Helsinki