Infranode ostaa suomalaisen sosiaalisen infrastruktuurin salkun

Infranode ostaa Jyväskylän kaupungilta sosiaali- ja terveysalan infrastruktuuria – Kauppaan kuuluu 13 yhteiskuntakiinteistöä.

Pohjoismainen infrastruktuurisijoittaja Infranode on saattanut päätökseen sosiaali- ja terveysalan infrastruktuuria koskevan kaupan Jyväskylässä. Kauppa koskee 100 prosentin omistusosuutta 13 yhteiskuntakiinteistöstä ja niiden tonteista Jyväskylässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tärkeät kohteet kattavat kaksi terveysasemaa, viisi vammaisten palveluyksikköä, viisi nuoriso- ja lastensuojeluyksikköä sekä yhden vanhustenhoitoyksikön. Kaikki kohteet jatkavat julkisen sektorin palvelemista pitkäaikaisena yhteistyönä.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Suomessa laajan uudistuksen kohteena, minkä seurauksena vastuu kohteissa tuotettavien palveluiden järjestämisestä siirtyy Jyväskylän kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Kauppa mahdollistaa Jyväskylän kaupungille keskittymisen kaupungin ydintehtäviin ja tuleviin investointeihin samaan aikaan, kun Infranode mahdollistaa sitoutuneena omistajana tarkoituksenmukaisia tiloja uudelle hyvinvointialueelle nyt ja tulevaisuudessa.

Kokonaisarvoltaan noin 84 miljoonan euron sijoitus on vahva lisäys Infranoden sosiaalisen infrastruktuurin salkkuun. Infranode uskoo tulevaisuuden mahdollisuuksiin Pohjoismaisen sosiaalisen infrastruktuurin alalla, jota erityisesti Suomessa vauhdittaa rakenteellinen uudistus. Infranode on alan pitkäaikainen ja vastuullinen kumppani, joka pystyy tarjoamaan sekä asiantuntemusta että pääomaa.  

”Pitkäaikaiset sijoitukset yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin ovat Infranoden osaamisen ytimessä. Jyväskylän salkku on keskeinen osa alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostoa. Haluamme tarjota toimivia tiloja paikallisten käyttäjien ja väestön tarpeisiin – vastuullisella ja kestävällä tavalla”, sanoo Niikka Liimatainen, Infranoden sijoituspäällikkö ja Suomen maajohtaja. 

Omistajanvaihdos ei vaikuta tilojen käyttöön. Kiinteistöjä hallinnoidaan paikallisesti yhdessä kiinteistö- ja kunnossapitopalvelujen tarjoajien kanssa. 

Lisätietoja Infranodesta 

Infranode on pitkän aikavälin infrastruktuurisijoittaja, joka keskittyy erityisesti Pohjoismaihin. Infranode sijoittaa energia-, liikenne- ja yhteiskuntakiinteistöinfrastruktuuriin sekä digitaaliseen infrastruktuuriin ja uusiutuvaan energiaa. Infranodella on toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa sekä vahva infrastruktuurisijoitustiimi, jolla on laaja paikallinen ja kansainvälinen kokemus. Infranode hallinnoi tällä hetkellä sijoittajiensa puolesta noin 1,8 miljardin euron pääomia, joiden taustalla on Pohjoismaiden tunnetuimpia institutionaalisia sijoittajia. Infranoden sijoittajia ovat mm. Suomen julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Keva, Lähitapiola, Storebrand, Folksam ja Ruotsin kunnallinen eläkerahasto KPA Pension. 

Contact

Niikka Liimatainen, Investment Manager and Country Lead Finland
niikka.liimatainen@infranode.se

+358 45 166 3882

Photo: City of Jyväskylä

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01