Lämpölaitos toteutettiin palveluna

Lämpölaitos toteutettiin palveluna – ”Tämä on malli, jota haluamme tarjota energia-alan toimijoille jatkossakin”

Lämpö- ja höyrylaitoskapasiteettia palveluna toimittava suomalainen Varmalämmitys Oy on ottanut ensimmäisen laitoksen käyttöön Kälviällä, Länsi-Suomessa. Biolämpölaitos toimitettiin Kokkolan Energia Oy:lle Varmalämmitys Oy:n uudella Kapasiteettia Palveluna -mallilla. Varmalämmitys Oy on suomalaisen puhtaan energian ratkaisujen toimittaja KPA Uniconin ja pitkäaikaisen paikallisen infrastruktuurisijoittaja Infranoden yhteisyritys.

Varmalämmityksen Kapasiteettia Palveluna -malli on KPA Uniconin ja Infranoden yhdessä energia-alalle kehittämä uusi palveluratkaisu. Tiukentuvat päästötavoitteet ja -rajoitukset lisäävät laitoskannan uusimisen tarvetta samaan aikaan kun kunnat pohtivat entistä tarkemmin, mihin investointeihin niukkoja resursseja ohjataan. Varmalämmityksen Kapasiteettia Palveluna -ratkaisu mahdollistaakin energian tuotantokapasiteettiin kohdistuvat investoinnit kunnallisille energiayhtiöille ja teollisille toimijoille tavalla, joka ei vaadi yritysten omaa pääomaa tai lisälainanottoa.

”Varmalämmityksen palvelun tavoitteena on vauhdittaa laitosinvestointeja tarjoamalla vaihtoehto perinteiselle, omaan taseeseen tehdylle investoinnille sekä edesauttaa energiantuotannon vihertymistä. Varmalämmitys on paikallinen toimija, jonka laitokset ovat korkealaatuista suomalaista teknologiaa. Ympäristöystävällisyys on suunnittelun keskiössä”, kertoo KPA Uniconin rahoituspäällikkö Laura Männistö.

Kälviällä Varmalämmitys toimittaa Kokkolan Energialle lämpöenergiaa palveluna ja vastaa lämpölaitoksen kustannuksista ja toimintavarmuudesta koko laitoksen elinkaaren ajan. Sopimuksen kesto on 25 vuotta.

”Uusi lämpölaitos tarvittiin korvaamaan vanha laitos. Investoinnin sijaan valitsimme yhteistyökumppanin. Varmalämmityksen palvelumalli on meille helppo ja sen ansiosta jatkamme kaukolämmön tarjoamista Kälviällä kotimaisella biopolttoaineella ja ennakoitavin kustannuksin, sitomatta pääomaa pitkäaikaiseen hankkeeseen”, kertoo Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Kokkolan Energia valitsi meidät pitkäaikaiseksi kumppanikseen. Varmalämmityksen palvelumalli tarjoaa kustannustehokkaan, joustavan ja ennen kaikkea ympäristöystävällisen keinon lämmöntuotannolle pitkälle tulevaisuuteen”, Varmalämmityksen hallituksen puheenjohtaja ja Infranoden Suomen maajohtaja Aleksi Graan kuvailee.

”On ollut hienoa olla toteuttamassa puhtaan teknologian ratkaisuja uudella tavalla Kälviällä. Kokemuksemme ensimmäisestä hankkeesta ovat olleet onnistuneita. Varmalämmityksen palvelu onkin malli, jota haluamme tarjota jatkossa myös muille suomalaisille energia-alan toimijoille”, Männistö summaa.

Kälviälle toimitetun Unicon Regenerate -biolämpölaitoksen polttoaineena hyödynnetään lähiseudun sahojen jätejakeita, pääasiassa sahanpurua ja puun kuorta sekä kestävän metsätalouden mukaisten harvennusten yhteydessä kerätystä rangasta tehtyä haketta. Lämpölaitoksen kuitusuodattimella vähennetään merkittävästi pienhiukkaspäästöjä ja varaudutaan jo ennakkoon vuonna 2030 tiukentuviin päästörajoituksiin.

Lisätiedot:

Laura Männistö, rahoituspäällikkö, KPA Unicon
puh. +358 40 670 1914
laura.mannisto@kpaunicon.com

Aleksi Graan, maajohtaja, Infranode
puh. +358 40 511 5473
aleksi.graan@infranode.se

Tietoa julkaisijasta

Varmalämmitys
Varmalämmitys Oy on Infranoden ja KPA Uniconin yhteisyritys. Varmalämmitys toimittaa lämpökattiloita 10–25-vuotisilla käytettävyys- ja energiantoimitussopimuksilla lämmön tuottajille, kuten kuntien energiayhtiöille ja teollisuudelle Suomessa. Infranode ja KPA Unicon rahoittavat tulevia hankkeita yhdessä. KPA Unicon vastaa toimitettavien lämpölaitosten suunnittelusta, rakennuttamisesta ja operoinnista sopimusajan yli.
www.varmalammitys.fi

KPA Unicon
KPA Unicon on suomalainen perheyhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta, ja tehdä aloitteita, jotka tuottavat arvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää noin 240 energia-alan ammattilaista kuudessa eri maassa.
www.kpaunicon.com

Infranode
Infranode on pitkän tähtäimen pohjoismainen infrastruktuurisijoittaja, joka sijoittaa keskeiseen pohjoismaiseen infrastruktuuriomaisuuteen, kuten energialaitoksiin, uusiutuvaan energiaan, tietoliikenne-, liikenne- sekä sosiaaliseen infrastruktuuriin. Infranodella on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa, ja 15 henkilön investointitiimi, joka koostuu paikallisella ja kansainvälisellä kokemuksella varustetuista infrastruktuurisijoittamisen asiantuntijoista. Infranode hallinnoi tällä hetkellä noin miljardin euron pääomia, jotka ovat peräisin pohjoismaiden tunnetuimmilta institutionaalisilta sijoittajilta. Sijoittajiamme ovat mm. Keva, LähiTapiola ja Euroopan investointipankki.
www.infranode.se/fi

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01