Sijoitukset

Yilport Oslo – Infranode sijoittaa Norjan
suurimpaan konttisatamaan

 

Satamateollisuuden vihreän siirtymän tukeminen sähköistetyllä toiminnalla ja tavoitteella olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa satama

Yilport Oslo (Oslon satama) operoi Norjan suurinta satamaa, joka palvelee 80 % Oslon alueesta ja vastaa yli puolesta väestön tuontitavaroista. Vuonna 2019 satama käsitteli 250 000 konttia. Yilport Oslolla on tällä hetkellä toimilupa sataman operoinnista vuoteen 2035 saakka ja mahdollisuus jatkaa sitä vielä 10 vuodella. Yilport Oslo koostuu yhdestä konttiterminaalista, joka käsittelee kaikki konttilastit.

Yilport Oslo erottuu modernilla infrastruktuurillaan ja laitteistollaan, korkealla tuottavuudellaan ja laadukkailla palveluillaan. Toiminnallisella ylivertaisuudellaan ja tietotaidollaan Yilport Oslo jatkaa edelläkävijänä virtaviivaistettujen digitalisoitujen ja automatisoitujen prosessien avulla. Yilport Oslon operaatiot ovat tänä päivänä täysin sähköistettyjä ja automatisoituja. Satama on jo edelläkävijä siirtymässä kestävään kehitykseen ja sen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen päästötön konttisatama.

Yilport Oslo on yhteisomistuksessa Yilport Holdingin kanssa, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista kansainvälisistä konttiterminaalioperaattoreista, jonka globaalissa portfoliossa on lähes 30 satamaterminaalia. Infranoden ja Yilportin yhteistyö aloitettiin vuonna 2019 Yilport Gävlen (Ruotsi) toteuttaessa kapasiteettilaajennuksen Infranoden pääomasijoituksella

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030

Sijoituspäivä: toukokuu  2021


Maa: Norja


Sektori: Kuljetus (satamaoperaattori)