Sijoitukset

Yilport Gävle – Investointi yhteen Ruotsin
tärkeimminstä konttisatamista

 

Investointi yhteen Ruotsin
tärkeimminstä konttisatamista

Gävlen satamatoimilupa (Yilport Sweden) operoi Ruotsin kolmanneksi suurinta konttisatamaa, samoin kuin isoa kuivalastiterminaalia Gävlessä, Ruotsissa. Satama sijaitsee strategisesti Tukholman pohjoispuolella ja Keski-Ruotsin teollisuusalueen vieressä, ja se käsitteli noin 230 000 TEU:ia vuonna 2018.

Gävlen kunta (Gävle Hamn AB:n kautta) yhdessä Infranoden ja Yilportin (Yilport Swedenin kautta) tekevät yhteisinvestointeja vastatakseen kasvavaan konttikuljetusten kysyntään. Vuonna 2021 on tarkoitus avata uusi konttiterminaali, joka lisää kapasiteettia 600 000 TEU:iin.

Satamaliiketoiminnan lisäksi Yilport Sweden operoi useita logistiikkaterminaaleja satamaan liittyen sekä Arlandan lentokentän eteläpuolella sijaitsevaa Tukholman intermodaaliterminaalia

Yilport Sweden on yhteisomistuksessa Yilport Holdingin kanssa, joka on maailmanlaajuinen satamaoperaattori ja jolla on lähes 30 satamaterminaalia globaalissa portfoliossaan.

SDG

Alla olevissa ikoneissa on kuvattu Yilport Sweden yhteiskunnallinen panos, eli miten heidän tuotteensa ja/tai palvelunsa auttavat ratkaisemaan kestävän kehityksen tavoitteet (SDG).

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030

Sijoituspäivä: Huhtikuu 2019


Maa: Ruotsi


Sektori: Liikenne (satamaoperaattori)