Infranode pyrkii sijoittamaan noin 450 miljoonaa euroa pohjoismaiseen infrastruktuuriin

Infranodella on nyt valmiina ensimmäinen 4,45 miljardin Ruotsin kruunun (noin 450 miljoonaa euroa) rahastonsa. Pääoma tullaan sijoittamaan pitkällä aikavälillä pohjoismaiseen infrastruktuuriin. Muita sijoittajia ovat muut paikalliset eläkerahastot ja Euroopan investointipankki (EIB). 

Infranode on ruotsalainen yhtiö, joka sijoittaa pitkällä aikavälillä yhteiskunnan infrastruktuuriin energia-, liikenne, tietoliikennesektoreilla sekä sosiaalisen infrastruktuurin ja kiinteistöjen aloilla Pohjoismaissa. Infranoden hallinnoimasta pääomasta suurin osa tulee ruotsalaisilta ja suomalaisilta eläkerahastoilta: neljännestä AP-rahastolta, Folksamilta, KPA Pensionilta ja LähiTapiolalta. Infranode on tähän mennessä tehnyt kolme sijoitusta, joista kaksi sijaitsee Ruotsissa ja yksi Norjassa.

– Pohjoismaissa on merkittävä tarve sijoittaa infrastruktuuriin. Seuraavien kymmenen vuoden aikana tarve tulee vastaamaan yli 200 miljardia euroa. Haluamme osaltamme vaikuttaa kestävämpään ja vahvempaan pohjoismaiseen yhteiskuntaan osallistumalla yhteiskunnalle tärkeän infrastruktuurin rakentamiseen, kertoo Christian Doglia, Infranoden perustajaosakas.

Infranode on joustava sijoittaja, joka voi tehdä sijoituksia sekä vähemmistö- että enemmistöosuuksiin. Kun Infranodella on vähemmistöosuus, enemmistöomistajana voi olla julkinen tai yksityinen taho. Perinteisen omistuksen lisäksi Infranode voi myös mennä ajallisesti rajoitettuun omistukseen esimerkiksi toimiluvalla tai tarjoamalla mahdollisuutta takaisinostoon.

– Julkisen sektorin edustajat arvostavat sitä, että voimme sijoittaa tavoilla, joiden ansiosta he eivät menetä infrastruktuurinsa käyttöoikeutta. Huomaamme myös, että julkinen sektori arvostaa erityisesti sitä, että sijoitamme sekä AP-rahaston pääomaa että kuntien työntekijöiden omia eläkevaroja, kertoo Philip Ajina, Infranoden perustajaosakas.

Infranode sijoittaa sekä olemassa olevaan infrastruktuuriin että uudiskohteisiin. Yhteistä kaikille sijoituksille on pitkäaikainen, jopa 25 vuoden, omistus sekä se, että kestävyys on keskeistä Infranoden sijoitusprosessin jokaisessa vaiheessa. Infranodella on käytössä räätälöity työkalu, jolla se pystyy analysoimaan sijoituskohteen kestävyysnäkökulmasta jo sijoitusvaiheessa, mutta joka myös auttaa Infranodea jatkuvasti kehittämään sijoituskohteen kestävyyttä sijoitusperiodin aikana.

Infranoden asiantuntijatiimillä on yli 150 vuoden yhteenlaskettu kokemus infrastruktuuriin sijoittamisesta. Infranode perustettiin yhteistyössä Areimin kanssa. Areim on vakiintunut pohjoismainen kiinteistösijoittaja.

 

Rahaston sijoittajat

Neljäs AP-rahasto on ruotsalainen valtiollinen eläkerahasto, joka hallinnoi noin 350 miljardin kruunun eläkepääomia.

Folksam
on ruotsalainen asiakasomisteinen vakuutus- ja eläkeyhtiö, jossa lähes joka toinen ruotsalainen on asiakkaana. Folksam hallinnoi noin 250 miljardin kruunun pääomia.

KPA Pension
on ruotsalainen kuntien ja maakäräjien työntekijöiden eläkerahasto, jonka omistavat Folksam sekä Ruotsin kunnat ja maakunnat (Sveriges Kommuner och Landsting) (SKL). KPA Pension hallinnoi noin 160 miljardin kruunun pääomia.

Euroopan investointipankki
(EIP) on EU:n jäsenvaltioden omistama, pitkäaikaisia lainoja tarjoava rahoituslaitos. EIP sijoittaa Euroopan strategisten investointien rahastosta (”ESIR”, osa Juncker-suunnitelma) olevaa, noin 315 miljardin euron pääomaa.

IMAS Foundation
on INGKA Foundationin sisarsäätiö. INGKA Foundation omistaa INGKA Groupin, joka puolestaan omistaa IKEAn tavaratalojen enemmistön maailmanlaajuisesti.

LähiTapiola
on suomalainen keskinäinen vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiö, joka hallinnoi noin 10 miljardin euron edestä pääomia.

 

Lisätietoa antavat:


Christian Doglia
, Founding Partner

christian(at)infranode.se

+46 73 320 7487

Philip Ajina, Founding Partner

philip(at)infranode.se

+46 70 755 9978

Lehdistökuvat: www.infranode.se

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01