Vastuullinen sijoittaminen on kestävää

Kestävä sijoituspolitiikkamme

Infranodelle vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista infrastruktuurihankkeisiin ja -projekteihin, jotka parantavat ympäristömme, taloutemme ja yhteiskuntamme toimivuutta ja tehokkuutta palvellakseen siellä elävien ihmisten tarpeita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sijoituksia infrastruktuuriin, jolla on positiivinen vaikutus hiilijalanjälkeen tai ilmastoon, joka tarjoaa komplementaarisuutta ja on taloudellisesti kestävää sekä osallistuttavaa.

Pitkän aikavälin sijoitusten luonteesta johtuen kestävyys on avainasemassa Infranoden sijoitusprosessin jokaisessa vaiheessa, olipa sitten kyseessä yksityiskohtainen due diligence -selvityksestä, sijoitusmahdollisuuksien arvioinnista tai sijoitustemme kestävyyskysymysten päivittäisestä hallinnoimisesta. Infranode on kehittänyt oman ESG-työkalun, jonka avulla se toteuttaa ESG-kysymysten toimeenpanoa ja valvontaa.

Kestävyys on osa ydinstrategiaamme

ESG-näkökohdat sijoitusvaiheessa

Täydellinen ja asiainmukainen läpinäkyvyys toteutuu erityisen due diligence -selvityksen avulla, jota seuraa ESG-näkökohtien yksilöiminen yleisessä sijoitustutkimuksessa ja parannustoimenpiteet pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmassa.

ESG-näkökohdat omistuksemme aikana

Olemme yrityksen hallituksessa enemmistö- tai vähemmistöosakkeenomistajina erittäin sitoutuneita, että ESG-näkökohtien toteuttaminen huomioitaisiin liiketoimintasuunnitelmassa yhteistyössä muiden omistajien ja johtavien päätöstentekijöiden kanssa, jotta voisimme jatkuvasti parantaa asianomaisen sijoituskohteen kestävyyttä.

ESG-yhteistyö

Infranode on useamman PRI:n, SWESIF:in ja LTIIIA:n kaltaisen sijoitusten kestävyyden varmistamista edistävän järjestön jäsen.

Olemme jäseniä useassa vastuullisuutta sijoittamisessa edistävässä järjestössä

ESG (ympäristö-, sosiaaliset- ja hallinnolliset näkökulmat)

PRI on yksi maailman johtavista vastuullisen sijoitustoiminnan puolestapuhujista. Järjestö pyrkii analysoimaan, kuinka ympäristö-, sosiaaliset- ja hallinnolliset näkökulmat vaikuttavat sijoituksiin ja tukevat omaa sijoittajiensa kansainvälistä verkostoa, jotta nämä soveltaisivat näitä näkökulmia omissa sijoituskohteissaan ja omistajuuspäätöksissään. PRI edistää jäsentensä pitkän tähtäimen etuja niillä rahoitusmarkkinoilla ja niissä talouksissa, joissa nämä toimivat erityisesti ympäristön ja yhteiskunnan eteen. PRI on täysin riippumaton ja kannustaa sijoittajia tekemään vastuullisia sijoituksia, tuoton parantamiseksi ja riskinhallinnan parantamiseksi. PRI on voittoa tavoittelematon ja valtiollisista elimistä täysin riippumaton järjestö, joka pyrkii pitkäjänteisesti ja maailmanlaajuisesti painostamaan päättäjiä edistämään vastuullista sijoitustoimintaa. PRI:tä tukee YK, mutta PR ei ole osa sen toimintaa

Swesif on riippumaton verkottumisfoorumi järjestöille, jotka edistävät tai tukevat kestäviä sijoituksia Ruotsissa. Sen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävästä sijoitustoiminnasta, toimia verkostona ja kohtaamispaikkana tiedon- ja kokemustenvaihtoa varten, kerätä asianomaista tilastotietoa kestävistä sijoituksista Ruotsissa sekä edistää julkista keskustelua aktiivisen toimintansa kautta

Sijoittajat perustivat Long Term Infrastructure Investors Associationin vuonna 2014 sijoittajia varten ja se käsittelee erilaisia infrastruktuurisijoittajia, päättäjiä ja tutkijoita koskevia aiheita laaja-alaisesti tukeakseen yksityisen pääoman vastuullista sijoittamista julkiseen infrastruktuuriin ympäri maailmaa. Sen keskeisimpiin toimintoihin kuuluu: Päättäjien ja suuren yleisön välinen yhteistyö pitkän aikavälin investointeihin liittyvien kysymysten edistämisessä; tutkimuksen ja kehitystoiminnan tuottaminen infrastruktuurisijoittajien hyväksi sekä pitkän aikavälin infrastruktuurisijoituksia koskevan koulutuksen järjestämistä. LTIIA on voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö, jonka suurin osa
jäsenistä on institutionaalisia sijoittajia tai rahaston hoitajia, jotka ovat
avoimella valtuutuksella vastuussa pitkäaikaisesta infrastruktuurisijoittamisesta

Kestävyysasiakirjat

Sustainability policy

Lue meidän
Sustainability policy

Grievance policy

Lue meidän
Grievance policy

Infranode’s remuneration policy – integration of sustainability risks

The Board of Infranode (“the Manager”) has adopted a Remuneration policy to ensure that the Manager has a remuneration system that (i) complies with the Manager’s and the Funds’ strategies and objectives, (ii) does not encourage excessive risk taking, (iii) aligns the interests of the Funds and the Investors with those of the Manager’s staff, and (iv) maintains a sound financial situation of the Manager. The policy applies in relation to the Manager’s business as a whole.

According to the Remuneration Policy, employees are entitled to fixed remuneration. In addition, some employees will be entitled to variable Remuneration. All variable Remuneration shall be determined on the basis of performance, which means both (i) the individual performance by the staff member and (ii) the Manager’s overall performance. Both financial and non-financial criteria shall be taken into account in the assessment of the staff member’s performance. Non-financial criteria include inter alia the adherence to the ESG policy with regard to the integration of sustainability risks and sustainability is integrated in performance indicators and targets, and subject to performance reviews of Infranode employees. For heads of departments,sustainability is part of their performance KPIs; for employees, ESG is part of their performance review.

In order to achieve a long-term perspective and stability in the Manager’s operations, the performance assessment that will form the basis for variable remuneration will be based on performance during a longer period (at least one year). This period constitutes the staff member’s accrual period.